Sora-toimikunta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymä > Päätöksenteko > Sora-toimikunta

Sora-toimikunta

Koulutuskeskus Salpauksessa toimii lainsäädännön (Laki  ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 951/2011)
mukaisesti SORA-toimikunta (Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunta).

 

Toimikunta käsittelee
  • opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista (asetuksen mukaisissa tutkinnoissa)
  • määräaikaista erottamista oppilaitoksesta (enintään yhdeksi vuodeksi)
  • oppilaitoksen asuntolasta erottamista sekä
  • opiskeluoikeuden peruuttamista asetuksen mukaisilla aloilla

Käsiteltävät asiat koskevat sekä nuorten että aikuisten koulutusta (ei kuitenkaan työvoimapoliittista koulutusta).

Salpauksen SORA-toimikunta on nimetty ajalle 1.8.2014 - 31.7.2016 ja siihen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Riitta Murtorinne (koulutuksen järjestäjän edustaja, toimikunnan puheenjohtaja)
Matti-Petteri Kontinen (opiskelijahuollon edustaja, toimikunnan esittelijä)
Merja Tirkkonen (aikuiskoulutuksen edustaja)
Päivi Saarelainen (koulutuksen järjestäjän edustaja)
Outi Nieminen (opettajaedustaja)
Kati Sairola (opiskelijaedustaja)
Tytti Järvinen (työelämän edustaja, varapuheenjohtaja)
Arja Mikkonen (pöytäkirjasihteeri)

Lisätietoja Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan toiminnasta
Riitta Murtorinne
opiskelijapalveluidenjohtaja
puh. 050 502 0614
etunimi.sukunimi@salpaus.fi

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx