Ammattiosaamisen toimikunta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymä > Päätöksenteko > Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen toimikunta
  • hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista
  • valvoo näyttötoimintaa
  • päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista
  • käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset
Ammmattiosaamisen toimikuntaan kuuluu koulutuksen järjestäjän, opettajien ja opiskelijoiden sekä asianomaisen alan tai asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämän edustajia.
 
Ammattiosaamisen toimikunnan jäsenet 1.8.2016 - 31.7.2018
 
Merja Vahter, puheenjohtaja
Seija Katajisto, esittelijä, vararehtori (Koulutuskeskus Salpaus)
Jukka Mandelin, elinkeinoelämän edustaja (Kemppi Oy)
Lauri Pöyhönen, elinkeinoelämän edustaja (Pelicans Ravintolat Oy)
Tytti Järvinen, työntekijäjärjestön edustaja (Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL)
Kari Hyytiä, elinkeinoelämän edustaja (Metalliliitto)
Marja-Liisa Väisänen, työvoimahallinnon edustaja (TE-toimisto)
Sanna Virtainlahti, elinkeinoelämän edustaja (Osuuskauppa Hämeenmaa)
Pirjo-Liisa Virtanen, elinkeinoelämän edustaja (Huoltokeskus T. Salmi, Orimattilan Yrittäjät)
Mikko Pyöttiö, elinkeinoelämän edustaja (Nastolan teollisuusryhmä, Uponor)
Outi Nieminen, opettajaedustaja, opettaja (Koulutuskeskus Salpaus)
Merja Rui, asiantuntijajäsen, kehittämiskoordinaattori (Koulutuskeskus Salpaus)
Anssi Marttinen, opiskelijajäsen (Koulutuskeskus Salpaus)
Erhan Cekic, opiskelijajäsen (Koulutuskeskus Salpaus)
Arja Mikkonen, pöytäkirjasihteeri, palveluvastaava/rehtorin sihteeri (Koulutuskeskus Salpaus)
 
Lisätietoja Ammattiosaamisen toimikunnasta
Vararehtori Seija Katajisto
 
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx