Ammattiosaamisen toimikunta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymä > Päätöksenteko > Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen toimikunta
  • hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista
  • valvoo näyttötoimintaa
  • päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista
  • käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset
Ammmattiosaamisen toimikuntaan kuuluu koulutuksen järjestäjän, opettajien ja opiskelijoiden sekä asianomaisen alan tai asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämän edustajia.
 
Ammattiosaamisen toimikunnan jäsenet 1.8.2014 - 31.7.2016
 
Merja Vahter, puheenjohtaja
Hannu Heinonen, esittelijä, vararehtori
Jukka Mandelin, elinkeinoelämän edustaja (Kemppi Oy)
Lauri Pöyhönen, elinkeinoelämän edustaja (CantinaWest)
Merja Rui, asiantuntijajäsen
Tytti Järvinen, työntekijäjärjestön edustaja (Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL)
Kari Hyytiä, elinkeinoelämän edustaja
Marja-Liisa Väisänen, työvoimahallinnon edustaja (TE-toimisto)
Lari Rusila, elinkeinoelämän edustaja (Hämeenmaa)
Pirjo-Liisa Virtanen, elinkeinoelämän edustaja (Huoltokeskus T. Salmi, Orimattilan Yrittäjät)
Outi Nieminen, opettajaedustaja
opiskelijaedustaja (nimetään yhtymähallituksessa 21.9.2015)
Arja Mikkonen, pöytäkirjasihteeri
 
Lisätietoja Ammattiosaamisen toimikunnasta
Vararehtori Hannu Heinonen
puh. 050 5020 690 
 
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx