Kotona verkossa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kotona verkossa

Kotona verkossa

Hankkeen tavoitteet

Kotona verkossa –hankkeen tavoitteena on vahvistaa tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Hankkeessa toteutetaan verkko-opintopiiri, johon osallistuu kotoutumiskoulutuksen opettajia ympäri maata. Opintopiirin tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön uusia pedagogisia toimintamalleja ja menetelmiä TVT:n hyödyntämiseksi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa.

Yhteistyössä mukana

 • Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia (hankkeen koordinointi)
 • Itä-Suomen yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
 • Axxell utbildning Ab
 • Itä-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Edupoli
 • Etelä-Savon Koulutus Oy
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Helsingin aikuisopisto
 • Jyväskylän aikuisopisto
 • Rovala-Opisto
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Tampereen aikuiskoulutuskeskus
 • Turun aikuiskoulutuskeskus
 • Vantaan aikuisopisto

Lisätietoja

Sanna Koivisto, suomen kielen opettaja ja maahanmuuttajaopintojen koordinaattorin sijainen
Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 13 A, Lahti
sanna.koivisto@salpaus.fi

Rahoitus ja kesto

Hankkeeseen on saatu rahoitusta Opetushallitukselta, ”Erityisavustukset aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen 2015”.
Hankkeen kesto on 09/2015 – 12/2016.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx