Aikuisten koulutus - Kotityö- ja puhdistuspalveluala - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kotityö- ja puhdistuspalveluala > Aikuisten koulutus

Aikuisten koulutus

Puhdistuspalveluala

Puhdistuspalvelualan ammattitaito edellyttää siivouksen laaja-alaista osaamista, asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoa, työhön sitoutumista sekä oma-aloitteisuutta. Työ on monipuolista ja itsenäistä.

Puhdistuspalvelualan osaajalta vaaditaan

  • nykyaikaista siivousosaamista
  • ympäristölähtöisyyttä siivouksessa ja kiinteistönhuollossa
  • hygieniaosaamista
  • siivoustyön suunnittelua ja johtamista
  • sisäistä yrittäjyyttä
  • erilaisia palvelutehtäviä asiakaskohteen mukaan

Järjestämme puhdistuspalvelualan aikuiskoulutusta Lahdessa, Heinolassa ja Orimattilassa sekä henkilöstökoulutusta räätälöidysti koko Päijät-Hämeen alueella.

Kotityöpalveluala

Kotityöpalvelualan ammattilainen työskentelee kodeissa joko palveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Kotityöpalvelualan osaajan työtehtäviin kuuluu mm.

  • kotisiivouspalvelut
  • kodin ruokapalvelut
  • avustamis- ja asiointipalvelut
  • kodin tekstiili- ja vaatehuolto
  • kodin kunnostus- ja huoltopalvelut

Järjestämme puhdistuspalvelualan aikuiskoulutusta Lahdessa, Heinolassa ja Orimattilassa sekä henkilöstökoulutusta räätälöidysti koko Päijät-Hämeen alueella.

Kiinteistöpalveluala

Tekniikan ja liikenteen ala

 
Monipuolinen kiinteistöpalveluala työllistää myös tulevaisuudessa. Työssä tarvitaan itsenäistä ja vastuullista otetta sekä asiakaspalvelutaitoja.
Kiinteistöpalvelualalla voit työskennellä
 • kiinteistönhuollossa
 • puhdistus- ja siivoustehtävissä
 • toimitilapalveluissa
 • teknisissä palveluissa
 • talonmies- ja isännöintitehtävissä
 • kiinteistön hallinnointitehtävissä
Koulutuskeskus Salpaus järjestää kiinteistöpalvelualan koulutusta Lahdessa sekä henkilöstökoulutusta räätälöidysti koko Päijät-Hämeen alueella.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx