Kone- ja metalliala
Tekniikan ja liikenteen ala

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja (Suorahaku)

Asennuksen ja automaation osaamisala/ Lahti - Tuotantotekniikan osaamisala/ Lahti, Heinola

Asentaja/ Lahti, koneistaja/ Lahti, levyseppähitsaaja/ Lahti, Heinola
Sisältö

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnonosista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osaamisalat

  • asennuksen ja automaation osaamisalan (asentaja)
  • tuotantotekniikan osaamisalan (koneistaja, levyseppähitsaaja)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon perusteet

Kohderyhmä

Kuka voi hakea suorahaussa?

Haku on tarkoitettu henkilölle, joka on jo aiemmin suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon tai on valmistumassa hakukeväänä.

Kuka ei voi hakea suorahaussa?

Jos olet suorittanut ainoastaan peruskoulun / perusopetuksen oppimäärän / vastaavat opinnot ulkomailla tai lukion oppimäärän / ylioppilastutkinnon, et voi hakea ammatilliseen koulutukseen suorahaussa. Voit kuitenkin hakea yhteishaun kautta tähän tutkintoon.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Tutkinnon kokonaislaajuus 180 osp
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 

Jos olet suorittanut lukion, sinulle voidaan hakemuksen perusteella tehdä osaamisen tunnustamiset yhteisistä tutkinnon osista, vapaasti valittavista ja mahdollisesti ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvistä valinnaisista tutkinnon osista (32 + 10 + 15 osp). Lukion oppimäärän suorittanut opiskelija voi valmistua kahdessa vuodessa.

Työtehtävät

Asennuksen ja automaation osaamisalan suorittaneella on konepajatekniset perusvalmiudet ja koneenasennustaidot yhdistettynä  automaatiotekniikan erikoisosaamiseen.

Asentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työskennellessään automaatiolaitteiden parissa. Hän pystyy tekemään huoltotehtäviä ja osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia ja korjauksia.

Tuotantotekniikan osaamisalan suorittanut hallitsee alan valmistustekniikoita monipuolisesti.

Koneistaja osaa tehdä työpiirustusten mukaan poraus-, sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä sekä manuaalisilla että numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla.

Levyseppähitsaaja
osaa tehdä levytöitä, hitsata ja tehdä erilaisia metallirakennetöitä.

Opiskelumateriaali ja -välineet

Opiskelijoille tulee opiskelukustannuksia oppikirjoista, kopioista, opiskeluvälineistä ja itselle tehtyjen töiden materiaalikuluista.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan suorahaulla
Suorahaun sivulla hakuajat, -ohjeet ja -lomake.

Hakijat haastatellaan.

Ruokailu

Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx