Nuorten koulutus - Kone- ja metalliala - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kone- ja metalliala > Nuorten koulutus

Nuorten koulutus

Kone- ja metallialan teollisuudella ja niiden työpaikoilla on keskeinen asema Päijät-Hämeen alueen ja Suomen taloudessa, kotimaassa ja viennissä. Kone- ja metallialan opiskelijoiden työllisyysnäkymät ovat hyvät, ala tarvitsee jatkossakin ammattitaitoisia osaajia erilaisiin tehtäviin ja työvoiman saannin turvaaminen on yritysten yksi tulevaisuuden haasteista.

Kone- ja metalliteollisuuden vaativa tuotanto ja sen laatu säilyttää kilpailukykynsä ammattitaitoisilla osaajilla, niistä meillä on useita menestystarinoita esim. laivat, paperi-, puunkäsittely- ja massakoneet, hissit, nosturit, kiviaineiden ja materiaalien murskaimet, moottorit, ajoneuvot, metsäkoneet ja monet muut tuotteet.

Kaikilta kone- ja metallialan ammattilaisilta edellytetään teknisten piirustusten lukutaitoa ja piirustusmerkintöjen tuntemusta sekä mittaustekniikan ja mittavälineiden hallintaa ammatin vaatimuksen mukaisesti.

Kone- ja metallialan työpaikkoja ovat koneita, laitteita ja osia valmistavat tehtaat ja konepajat sekä teollisuuden tai erilaisten laitosten asennus-, käyttö-, korjaus-, huolto- ja kunnossapitotehtävät.

Koulutuskeskus Salpauksen Kone- ja metallialan opinnot suuntautuvat seuraavasti:

    • koneenasentaja
    • kunnossapitoasentaja
    • koneistaja
    • levyseppähitsaaja 
 

 Katso kone- ja metallialan esittelyvideo

 
 

 Katso levyseppähitsaajan esittelyvideo

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx