Nuorten koulutus - Kone- ja tuotantotekniikka - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kone- ja metalliala > Nuorten koulutus

Nuorten koulutus

Kone- ja metallialan teollisuudella ja niiden työpaikoilla on keskeinen asema Päijät-Hämeen alueen ja Suomen taloudessa sekä viennissä. Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoiden työllisyysnäkymät valmistumisen jälkeen ovatkin hyvät.  

Kone- ja metalliteollisuuden menestystarinoita ovat esim. laivat, paperi-, puunkäsittely- ja massakoneet, hissit, nosturit, kiviaineiden ja materiaalien murskaimet, moottorit, ajoneuvot, metsäkoneet ja monet muut tuotteet.

Kaikilta kone- ja tuotantotekniikan alan ammattilaisilta edellytetään teknisten piirustusten lukutaitoa ja piirustusmerkintöjen tuntemusta sekä mittaustekniikan ja mittavälineiden hallintaa ammatin vaatimuksen mukaisesti. Näitä pääset harjoittelemaan Salpauksessa niin oppilaitoksessa kuin työssäoppimisjaksoillakin.

Kone- ja tuotantotekniikan alan työpaikkoja ovat koneita, laitteita ja osia valmistavat tehtaat ja konepajat sekä teollisuuden tai erilaisten laitosten asennus-, käyttö-, korjaus-, huolto- ja kunnossapitotehtävät.

Koulutuskeskus Salpauksen kone- ja tuotantotekniikan alan opinnot suuntautuvat seuraavasti:

    • koneenasentaja
    • kunnossapitoasentaja
    • koneistaja
    • levyseppähitsaaja 
 

 Katso kone- ja metallialan esittelyvideo

 
 

 Katso levyseppähitsaajan esittelyvideo

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx