Aikuisten koulutus - Kieli- ja kulttuurikoulutus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kieli- ja kulttuurikoulutus > Aikuisten koulutus

Aikuisten koulutus

Tarjoamme monipuolista ja laadukasta koulutusta kansainväliseen yhteistyöhön, kansainvälisiin kommunikointivalmiuksiin ja monikulttuurisuuteen.  

Natiiviopettajamme kouluttavat kieleen ja kulttuuriin liittyviä vuorovaikutustaitoja.
Kerromme koulutustarjonnastamme ja palveluistamme näillä sivuillamme.

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx