Palvelut - Kauppa ja hallinto - Koulutuskeskus Salpaus

Palvelut 

Koulutustarve- ja osaamiskartoitukset

Kartoituksilla selvitämme organisaation henkilöstön nykyistä ammatillista osaamista, kehittämisen tarpeita ja piilevää potentiaalia.
 
Hyödynnämme erilaisia ohjelmistoja, kuten Digium Enterprise, jonka analyysityökalut ovat selkeitä ja joiden avulla saa myös graafisia kuvauksia osaamisprofiileista. 
 
Kartoitukset voivat liittyä paitsi ammattialaan, myös esimerkiksi rekrytointi- ja perehdytysosaamiseen, energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen, kielitaidon testauspalveluihin ja monikulttuurisuuteen. 
Kartoitusten perusteella rakennamme juuri teille sopivan koulutuspaketin.
 

Koulutussuunnittelu

Asiantuntijamme suunnittelevat henkilöstökoulutusten sisällön ja toteutuksen organisaationne tarpeiden mukaisesti. Koulutus voidaan toteuttaa joko Salpauksen tiloissa tai organisaation toivomissa tiloissa.
 

Rahoitusneuvonta

Ohjaamme ja neuvomme tarvittaessa organisaationne tilanteeseen sopivan rahoituksen lähteelle:

 Lisätietoja: Inkeri Liimatainen, puh. 050 538 2350

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx