Kauppa ja hallinto
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

 

Sisältö

Johtamisen ja esimiestyön rooli kasvaa jatkuvasti kaikissa organisaatioissa. Hyvä yritysjohtaja sopeutuu erilaisiin muutoksiin ja tarkentaa yrityksenä strategiaa sekä hakee siten kilpailuetua markkinoilla. Hän kehittää samalla työyhteisöä sekä motivoi alaisiaan yhä parempiin tuloksiin huomioiden käytettävissä olevat resurssit ja talouden realiteetit.

Sisältö

• Strateginen johtaminen
• Liiketoiminnan suunnittelun ja kehittämisen työkalut
• Projektin suunnittelu ja johtaminen
• Itsensä kehittäminen johtajana hyödyntäen EASI-profiilia
• Esimies talouden johtajana
• Henkilöstöjohtamisen haasteet
• Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen

Kaikille yhteiset, pakolliset tutkinnon osat ovat Yrityksen strateginen kehittäminen ja oman johtamisosaamisen kehittäminen. Lisäksi suoritetaan kaksi seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:

• Osaamisen kehittäminen
• Talouden kehittäminen
• Työyhteisön johtaminen (tai JETin Henkilöstön johtaminen)
• Asiakkuuksien kehittäminen (tai JET:n Asiakkuuksien johtaminen)
• Prosessien kehittäminen (tai JET:n Tuotannon johtaminen)
• Verkostojen johtaminen (tai JET:n Verkostojen johtaminen)

Ohjelma

Uusi koulutus alkaa helmikuussa 2017. Ohjelma on oheisen liitteen mukainen.

Tavoite

Johtamisen ja esimiestyön rooli kasvaa kaikissa organisaatioissa. Hyvä yritysjohtaja sopeutuu erilaisiin muutoksiin ja tarkentaa yrityksen strategiaa sekä hakee siten kilpailuetua markkinoilla. Hän kehittää samalla työyhteisöä sekä motivoi alaisiaan yhä parempiin tuloksiin huomioiden käytettävissä olevat resurssit. Kaiken tämän hallitseminen edellyttää yritysjohtajalta jatkuvaa itsensä kehittämistä ja uusin tilanteisiin sopeutumista.

Koulutuksesta saat työkaluja yrityksen arjen johtamiseen ja kehität omaa johtamisosaamistasi sekä samalla suoritat arvostetun yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kuudesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisten tutkinnon osien ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu yritysjohtajille sekä eri alojen esimies- ja johtamistehtävissä toimiville henkilöille, jotka vastaavat yksikkönsä tai oman vastuualueensa toiminnan johtamisesta.

Hinta
533,00 €

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana järjestettävä koulutus.
Opiskelija maksaa koulutusmaksun 475,00 € (alv 0%) ja Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58,00 €.


Oppisopimuskoulutuksena ota yhteyttä alan asiakasvastaavaan, kts yhteystiedot Oppisopimuskoulutus.

Hakeminen
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx