Kauppa ja hallinto
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon valmistava koulutus

Vahvista esimiestaitojasi
Sisältö

Koulutus on tarkoitettu sinulle lähiesimies, joka toimit päivittäisjohtamisessa osana työryhmää, tiimiä, osastoa tai palveluyksikköä. Koulutuksen aikana kehität omia esimiestaitojasi, saat uusia näkemyksiä ja ideoita oman osaamisen analysointiin ja organisaation toiminnan kehittämiseen.

Ohjelma

Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti ja käytännönläheisesti. Painotus on työssä oppimisessa lähiesimiehen työtehtävissä. Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja ja työssä oppimista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Esimiestilanteita harjoitellaan myös pelillisin menetelmin. Lähikoulutuspäiviä on 11.

Vahvista esimiestaitojasi-koulutusohjelma

Koulutuksen aikana suoritat lähiesimiestyön ammattitutkinnon.
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteet

 

Rahoitus

Koulutus voidaan toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana koulutuksena 438,00 € (alv 0 %). Hinta sisältää materiaalit sekä tutkintomaksun 58,00 €

tai

oppisopimuskoulutuksena ota yhteyttä alan asiakasvastaavaan, kts yhteystiedot Oppisopimuskoulutus.

Hakeminen
Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautuneita on riittävä määrä.

Tutkinnon esittely

Tutkinnon muodostuminen
Lähiesimiestyön ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen osan ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa
• Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
• Asiakassuhteiden hoito
• Toiminnan kannattavuus
• Henkilöstötyö
• Kehittämissuunnitelma

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx