Kauppa ja hallinto
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Visuaalisen markkinoijan osaamisala

Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa visuaalista markkinointia yrityksen markkinointikonseptin mukaisesti.
Sisältö

Esittelyvideo

Koulutus sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja työssäoppimista.

Koulutuksessa opiskellaan mm. esillepanojen, näyteikkunoiden ja myymäläympäristön suunnittelua ja toteutusta.

Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon perusteet

Tavoite

Tutkinnon suorittaja saa laajan kokonaiskuvan ja valmiudet toimia visuaalisen markkinoinnin kentässä. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat sommittelu, värioppi, mainostekstaus, erilaisten tilojen suunnittelu ja esillepanot. Visuaalisen markkinoijan työ edellyttää teknisten taitojen lisäksi hyviä yhteistyötaitoja. Niiden tukemiseksi koulutusohjelmassa on mm. tunneäly asiakaspalvelussa.

Visuaalinen markkinoija työskentelee visuaalisen markkinoinnin monipuolisissa työtehtävissä päätoimisesti tai sivutoimisesti.

Kohderyhmä

Tutkinto on suunnattu henkilöille, joiden työtehtäviin kuuluu jossain määrin myymälä- tai messumainontaa ja somistusta.

Edeltävät opinnot / Lähtötaso

Lähtökohtaisesti edellytämme tietotekniikan perustaitoja sekä mahdollisuutta käyttää Wordiä, PowerPointia ja sähköpostia. Eduksi katsotaan myös alalle soveltuva ammatillinen tutkinto tai työkokemus.

Alan ammattilainen! Mikäli olet ilman tutkintoa, tule keskustelemaan miten voit näyttää osaamisesi suoraan tutkintotilaisuudessa.

Hinta
350,00 € (alv 0 %) + tutkintomaksu 58 €
Maksun voi suorittaa kahdessa erässä.
Oppisopimusopiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun.
Hakeminen
Koulutukseen on jatkuva haku.

Oppisopimuskoulutuksena, ota yhteyttä asiakasvastaavaan kts. yhteystiedot oppisopimuskoulutus.

Muuta tärkeää

Lue lisää Aikuisopiskelijana Salpauksessa.

Koulutuksen rahoitusvaihtoehtona myös oppisopimuskoulutus. Tutustu tarkemmin Mitä oppisopimus on?

Tutkinnon esittely

Markkinointiviestinnän toimeksiannon valmistelu
• Toimintaympäristön ja oman organisaation hallinta
• Tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien noudattaminen
• Tiedon hankinta, muokkaus ja välittäminen
• Toimeksiannon määrittäminen

Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisensa omissa päivittäisissä työtehtävissään. Näitä työtehtäviä voivat markkinointiassistentilla olla esimerkiksi eri tapahtumien koordinointi, messu- ja näyttelyjärjestelyt, asiakastapahtumat, markkinointiviestintäkampanjoiden ja markkinointimateriaalien suunnitteluun osallistuminen. Visuaalisella markkinoijalla
työprosessi voidaan toteuttaa ketjuliikkeiden tai pienyrityksen myymälässä, messuilla, näyttelyissä tai tapahtumissa, esimerkiksi kanta-asiakastapahtumissa tai teemajuhlissa. Tutkinnon suorittaja kokoaa toimeksiantoon tarvittavan tiedon ja laatii toimeksiannon


Visuaalisen suunnitelman laatiminen
• Tilan suunnittelu
• Visuaalisen esillepanon suunnittelu
• Suunnitelman laatiminen ja esittely
• Työyhteisössä toimiminen ja vuorovaikutustaidot
• Oman ammattitaidon kehittäminen

Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja laatii toimeksiannon pohjalta ajankohtaisen visuaalisen suunnitelman ketjuliikkeiden tai pienyrityksen myymälässä, messuilla, näyttelyissä tai tapahtumissa, esimerkiksi kanta-asiakastapahtumissa tai teemajuhlissa. Hän täydentää tutkintosuoritustaan laatimillaan dokumenteilla, kuten mittasuhdepiirroksilla tai luonnosmaisilla suunnitelmilla

Visuaalisen suunnitelman toteutus
• Työprosessin hallinta
• Alihankintapalvelujen käyttö
• Tilan toteuttaminen suunnitelman mukaisesti
• Teeman visuaalinen toteutus
• Asiakasinformaatio
• Yhteistyötaidot
• Työnäytekansion kokoaminen

Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja laatii saamansa toimeksiannon pohjalta ajankohtaisen visuaalisen toteutuksen ketjuliikkeiden tai pienyrityksen myymälässä, messuilla, näyttelyissä tai tapahtumissa, esimerkiksi kanta-asiakastapahtumissa tai teemajuhlissa. Lisäksi tutkinnon suorittaja kokoaa visuaalisen markkinoinnin laaja-alaista osaamistaan osoittavan työnäytekansion, joka voi sisältää myös muita työympäristöissä suunniteltuja ja toteutettuja töitä.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx