Kauppa ja hallinto
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Myynnin ammattitutkinto

 

Sisältö

Koulutus sisältää lähiopetusta, mahdollisia etätehtäviä, käytännön töitä oppilaitoksessa sekä tutkintotilaisuuden.

Lähipäivien aiheita

  • Kannattavuus
  • Asiakkuuksien hoitaminen
  • Vuorovaikutus ja asiakaspalvelu
  • Liiketoiminta-ajattelu
  • Työyhteisössä toimiminen
  • Markkinointi

Tutkinnon perusteet

Tavoite

Myynnin ammattilainen osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan periaatteiden ja toimintakonseptin mukaisesti. Hän osaa valmistautua myyntitilanteisiin ja toteuttaa aloitteellista myyntityötä. Hän toimii omassa työyhteisössään vastuullisena jäsenenä kehittäen omaa osaamistaan aktiivisesti. Hän osaa hoitaa ja kehittää asiakkuuksia sekä toteuttaa tavoitteellista ja tuloksellista myyntityötä.

Kohderyhmä

Kaupan alalla toimivat henkilöt.
Myynnin ammattitutkintoon valmistava koulutus tarjoaa myynnin perusosaamisen lisäksi eväitä omien myyntitaitojen ja toimenkuvan kehittämiseen. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä sekä mahdollisuuden suorittaa myynnin ammattitutkinto.

Hinta
350,00 € + tutkintomaksu 58 € (alv 0%)
Oppisopimusopiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun.
Hakeminen
Koulutukseen on jatkuva haku.

Hakeudu koulutukseen Hae-painikkeella.

Oppisopimuskoulutuksena, ota yhteyttä asiakasvastaavaan kts. yhteystiedot oppisopimuskoulutus.

Muuta tärkeää

Lue lisää Aikuisopiskelijana Salpauksessa.

Koulutuksen rahoitusvaihtoehtona myös oppisopimuskoulutus. Tutustu tarkemmin Mitä oppisopimus on?

Tutkinnon esittely

Tutkinnon pakolliset osat

Myyntiin valmistautuminen
• Omassa organisaatiossa toimiminen
• Tehokkaan ja taloudellisen toimintatavan noudattaminen
• Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työskentely
• Toimitusprosessin hallinta
• Työyhteisön jäsenenä toimiminen
• Työympäristöstä huolehtiminen
• Työnopastaminen
• Oman työn ja osaamisen suunnittelu, seuranta ja kehittäminen

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa toimia liiketoiminnan periaatteiden ja toimintakonseptin mukaisesti, valmistautua myyntitilanteisiin ja toimia työyhteisönsä jäsenenä

Myynnin toteuttaminen
• Asiakkuuksien hoitaminen
• Asiakaspalvelun toteuttaminen
• Myyminen
• Vuorovaikutustilanteiden hoitaminen
• Oman myyntityön kannattavuuden arviointi

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa hoitaa ja kehittää asiakkuuksia, myydä ja arvioida oman myyntityönsä kannattavuutta.

 

Tutkinnon valinnaiset osat (valitaan yksi näistä)

Tuoteryhmän hoitaminen

• Logistisen prosessin hallinta
• Hankintojen suunnittelu
• Tuoteryhmän kannattavuuden arviointi
• Tilausten organisointi
• Toimitusten valvonta
• Esillepanon ohjeistus
• Varaston hallinta
• Tuoteryhmän kehittäminen
• Oman osaamisen seuranta ja kehittäminen

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella hankintoja, tilata tuotteita ja seurata ja kehittää tuoteryhmää.

Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen
• Raportointitiedon hyödyntäminen
• Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu
• Markkinointisuunnitelman toteutus
• Kannattavuuden seuranta
• Markkinointitoimenpiteiden kehittäminen
• Oman osaamisen seuranta ja kehittäminen

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella markkinointitoimenpiteet, toteuttaa markkinointitoimenpiteet, seurata ja kehittää markkinointitoimenpiteiden toteutusta.

Työssä oppimisen ohjaaminen
• Työtehtävän vaatiman osaamisen tunnistaminen
• Nykyisen osaamisen ja oppimistarpeen tunnistaminen
• Työssä oppimisprosessien organisointi
• Työssä oppimiseen liittyvän lainsäädännön hallitseminen
• Työssä oppimisen ohjaajana toimiminen
• Työssä oppimisen arviointi
• Oman työn ja toiminnan laadun kehittäminen 

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja toteuttaa työssä oppimisprosessin


 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx