Kauppa ja hallinto
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Markkinointiassistentin osaamisala

Koulutus tarjoaa tietoa markkinointiviestinnän prosesseista sekä tietoteknistä osaamista niiden toteutuksiin.
Sisältö

Koulutus sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja ohjausta työpaikoilla tapahtuviin tutkintosuorituksiin.

Esittelyvideo

Koulutuksessa opiskellaan mm. markkinoinnin perusteita, tapahtumamarkkinointia, sähköistä markkinointia, kuvankäsittelyä ja julkaisujen suunnittelua Adobe InDesignilla.

Koulutus on monimuoto-opetusta. Suurin osa opiskelusta tapahtuu työssäoppimalla. Tutkinto koostuu markkinointiprojektin valmistelusta, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon perusteet

Tavoite

Tutkinnon suorittaja tiedostaa markkinointiviestinnän tavoitteellisuuden merkityksiä ja pystyy hyödyntämään markkinointiviestinnnän osa-alueita markkinointitehtävissä.

Kohderyhmä

Tutkinto on suunnattu henkilöille, joiden työtehtäviin liittyy markkinointia tai jotka työskentelevät markkinointiyksiköissä, mainos- tai viestintätoimistoissa. Sopii myös yrittäjille.

Edeltävät opinnot / Lähtötaso

Edellytämme mahdollisuutta tehdä työ- tai harjoittelupaikassa selkeästi markkinointiin liittyviä työtehtäviä. Lisäksi edellytämme tietotekniikan perustaitoja, mahdollisuutta käyttää Microsoft Officen ohjelmia ja sähköpostia. Eduksi katsotaan alalle soveltuva ammatillinen tutkinto tai työkokemus.

Alan ammattilainen! Mikäli olet ilman tutkintoa, tule keskustelemaan miten voit näyttää osaamisesi suoraan tutkintotilaisuudessa.

Hinta
350,00 € (alv 0 %) + tutkintomaksu 58,00 €
Maksun voi suorittaa kahdessa erässä.
Oppisopimusopiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun.
Hakeminen
Koulutukseen on jatkuva haku.

Oppisopimuskoulutuksena, ota yhteyttä asiakasvastaavaan kts. yhteystiedot oppisopimuskoulutus.

Muuta tärkeää

Lue lisää Aikuisopiskelijana Salpauksessa.

Koulutuksen rahoitusvaihtoehtona myös oppisopimuskoulutus. Tutustu tarkemmin Mitä oppisopimus on?

Tutkinnon esittely

Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon markkinointiassistentin koulutusohjelma jakautuu kolmeen pääosaan: toimeksiannon valmisteluun, projektisuunnitelman laatimiseen ja projektisuunnitelman toteutukseen. Käytännössä nämä liittyvät työpaikalla toteutettavaan markkinointiprojektiin, esim. asiakastapahtumaan tai julkaisujen kehittämiseen.

Tutkinnon ammattitaitovaatimukset pohjautuvat Opetushallituksen tutkinnon perusteisiin ja sisältävät seuraavat kolme tutkinnon osaa.

1.Markkinointiviestinnän toimeksiannon valmistelu

 • Opiskelija toimii toimeksiantajan arvojen, visioiden ja liikeidean
  mukaisesti
 • hyödyntää toimeksiannon toteutuksessa tietojaan projektin kannalta olennaisista tuotteista ja palveluista
 • noudattaa toimeksiantajan markkinointikonseptin toimintatapaa
 • toimii yhdessä sovittujen tavoitteiden ja toiminta-suunnitelmien mukaisesti
 • hankkii, muokkaa ja välittää tietoa toimeksiantoa varten
 • hankkii tietoa eri markkinointikanavien mahdollisuuksista ja arvioi niiden tehokkuutta
 • tutkinnon suorittaja valmistelee toimeksiannon
 • tutkinnon suorittaja esittelee ja ohjeistaa toimeksiannon

2. Projektisuunnitelman laatiminen

 • vaiheistaa projektin
 • määrittää eri toimijoiden vastuujaot ja aikataulut
 • valvoo laaditun projektisuunnitelman aikataulua
 • hoitaa projektisuunnitelman toteuttamiseen tarvittavat  järjestelyt
 • kokoaa ja taltioi kaikki suunnitelmaan liittyvät aineistot
 • hoitaa omat tehtävänsä joustavasti, tehokkaasti, vastuuntuntoisesti ja laadukkaasti

3. Projektisuunnitelman toteutus

 • seuraa projektin toteutumista
 • reagoi tilanneherkästi ja oma-aloitteisesti prosessissa ilmeneviin poikkeuksiin
 • laatii tarjouspyynnöt ja hintavertailut
 • hoitaa yhteydenpidon alihankkijoihin
 • toimittaa markkinointiviestinnän kanavien aineistot sähköisesti tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla
 • informoi projektin käynnistymisestä, etenemisestä ja päättymisestä
 • päivittää ja tuottaa sovitut organisaation web-sivustot, esitemateriaalit, lomakkeet yms. viestinnän materiaalit
 • raportoi saadut tulokset
 • esittelee ja tiedottaa tulokset tiimille ja vastuuhenkilöille

Tutkintosuoritusten arviointi
Ammattitutkintojen tutkintosuoritukset perustuvat työpaikalla tapahtuviin arviointeihin, jotka tapahtuvat havainnoimalla tai dokumenttien avulla. Arvioija ja tutkinnon suorittaja voivat sopia arvioinnin aikatauluista keskenään ja tehdä arviointia säännöllisin väliajoin järjestelmällisesti tutkinnon osa kerrallaan tai tutkinnon suorittajan tahdissa työtehtävien mukaan. Arviointiedot kootaan arviointilomakkeeseen, jotka perustuvat yllä oleviin tutkinnon perusteisiin.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx