Kauppa ja hallinto
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

Tutkintoon valmistava koulutus
Sisältö

Kaikki hakijat kutsutaan sähköpostilla Suunta liiketalouden alalle -kartoitusjaksolle. Sen kesto on yhteensä kolme päivää, kaikkiin kolmeen päivään tulee osallistua. Jakson tavoitteena on kartoittaa opiskelijan lähtötilanne. Tulokset toimivat työkaluna henkilökohtaistamissuunnitelmaa laadittaessa.

Sisältöalueet:
Liiketalouden alan tutkinnot
Aikuisten näyttötutkinnot ja tutkinnon suorittaminen
Henkilökohtaistaminen
Aikuinen oppijana
Englannin ja ruotsin kielen osaamiskartoitukset
Matematiikan osaamiskartoitus
Atk-osaamiskartoitus
Suomen kielen osaaminen

Varsinaisten merkonomiopintojen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan.

Ota haaste vastaan, päivitä ammattitaitosi ja suorita liiketalouden perustutkinto tai sen osia. Löydetään yhdessä Sinulle paras tapa suorittaa tutkinto.

Tutkinnon perusteet

Tavoite

Valmistavan koulutuksen tavoitteena on tarjota tutkinnon suorittajalle mahdollisuus oppia uutta, kerrata jo opittua ja päivittää olemassa olevia tietoja ja taitoja.

Pääsyvaatimus

Pääsyvaatimuksena on peruskoulun oppimäärä.

Alan vaatimukset

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Han on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia.

Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista. Siten hän pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista.

Työtehtävät

Merkonomi osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä.

Hän osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia.

Opiskelumateriaali ja -välineet

Opiskelija saa tutkinnon suorittamisen ajaksi maksutta käyttöönsä opinoissa tarvittavat MS Office 365 sovellukset sekä Salpauksen verkko-oppimisympäristön. Muut tarvittavat opiskelumateriaalit opiskelija hankkii itse.

Hinta
Tutkintomaksu 58 € (alv 0%). Tutkintoon valmistava koulutus on maksutonta.
Hakeminen
Koulutukseen on jatkuva haku.

Oppisopimuskoulutuksena, ota yhteyttä asiakasvastaavaan kts. yhteystiedot oppisopimuskoulutus.

Muuta tärkeää

Lue lisää Aikuisopiskelijana Salpauksessa.

Koulutuksen rahoitusvaihtoehtona myös oppisopimuskoulutus. Tutustu tarkemmin Mitä oppisopimus on?

Tutkinnon esittely

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi -tutkinnossa Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalassa tutkinnon suorittaja valmistautuu palvelutilanteisiin, hoitaa tuotevastuualueensa, palvelee asiakasta ja myy sekä seuraa myynnin kehitystä.

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalassa tutkinnon suorittaja hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: Hän kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat, laskee tavanomaisen maksettavan palkan, laskuttaa, hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia sekä ostoreskontraa.

Tutkinnon rakenne

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:
Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala:
Kaupan palvelu ja myynti
Asiakkuuksien hoito
Visuaalinen myyntityö
Kansainvälisen kaupan tukipalvelut
Myynnin tukipalvelut
Finanssipalvelut

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala:
Talouspalvelut
Kirjanpito
Toimistopalvelut
Palkanlaskenta

Valinnaiset tutkinnon osat:
Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
Sähköinen kaupankäynti
Tuoteneuvonta
Toiminnan kannattavuuden suunnittelu
Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus
Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito
Pankki- ja rahoituspalvelut
Organisaation asiakirjojen hoitaminen
Vakuutus- ja eläkepalvelut
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinto koostuu 5 - 6 tutkinnon osasta. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalassa pakollisena osana Asiakaspalvelu, Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalassa pakollisia osia ovat Asiakaspalvelu ja Talouspalvelut.

Tutkinnon rakenne kaavioina

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx