Koulutustarjonta - Aikuisten koulutus - Kauppa ja hallinto - Koulutuskeskus Salpaus

​Kaupan ja hallinnon aikuiskoulutustarjonta

Järjestämme ammattitaitoa täydentäviä tai tutkintoon valmistavia koulutuksia johtamiseen ja esimiestyöhön, myyntiin ja markkinointiin, taloushallintoon ja yrittäjyyteen sekä yleisesti toimistopalveluihin.

Kysy lisää henkilökohtaisista opintopoluista ja tutkinnon suorittamismahdollisuuksista.
 
Suunnittelemme ja toteutamme myös erilaisille organisaatioille räätälöityjä koulutusohjelmia koko Päijät-Hämeen alueella. 
 

 Koulutustarjonta

 

Henkilöstö- ja täydennyskoulutus, aikuiskoulutus

Minustako yrittäjä Suomessa? | 15.11.2016 - 16.2.2017
Taloushallinnon digiammattilainen | 10.10.2016 - 8.5.2017
Työelämätaidot | 31.10.2016 klo 9.00 - 16.00

Lupakortit, aikuiskoulutus

Perustutkinnot, aikuiskoulutus

Merkonomi, Liiketalouden perustutkinto, päiväkoulutus | Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraava kartoitusjakso pidetään alkuvuodesta 2017.

Ammattitutkinnot, aikuiskoulutus

Lähiesimiestyön ammattitutkinto | Kysy lisää koulutuksen alkamisesta.
Myynnin ammattitutkinto | Koulutukseen on jatkuva haku.
Sihteerin ammattitutkinto | Kysy lisää koulutuksen alkamisesta.
Taloushallinnon ammattitutkinto | Kysy lisää koulutuksen alkamisesta.

Erikoisammattitutkinnot, aikuiskoulutus

Johtamisen erikoisammattitutkinto | Uusi valmennus alkaa 21.11.2016.
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto | Kysy lisää koulutuksen alkamisesta.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx