Aikuisten koulutus - Kauppa ja hallinto - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kauppa ja hallinto > Aikuisten koulutus

Aikuisten koulutus

Koulutuskeskus Salpaus järjestää kaupan ja hallinnon koulutusta Lahdessa sekä henkilöstökoulutusta räätälöidysti koko Päijät-Hämeen alueella.

Ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus

Kaupan ja hallinnon ala tarjoaa monipuolisia koulutuksia liittyen johtamiseen ja esimiestyöhön, myyntiin ja markkinointiin, taloushallintoon ja yrittäjyyteen sekä yleisesti toimistopalveluihin. Koulutukset ovat ammattitaitoa täydentäviä tai tutkintoon valmistavia. Suunnittelemme ja toteutamme myös erilaisille organisaatioille räätälöityjä koulutusohjelmia.

Esimiestyön koulutuspäivätarjonta 2017 (pdf)

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx