KAOS - Kansainvälisyydestä osaamista työelämään - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > KAOS - Kansainvälisyydestä osaamista työelämään

KAOS - Kansainvälisyydestä osaamista työelämään

Hankkeen tavoitteet

  •  Kehittää Osaamispolku Kansainvälisyyteen -ammatillisen vapaasti valittavan tutkinnon osan pilotointiosa. Pilotointiosan tavoitteena on kartuttaa nuva-opiskelijoiden kansainvälisyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja osaamista sekä tukea aktiivista kansalaisuutta ja yleisiä työelämävalmiuksia. Osaamispolun kehittämisessä oleellista on:

  • Kehittää kotikansainvälisyyttä verkoston oppilaitoksissa tavoitteena tarjota kaikille opiskelijoille tasapuolisesti mahdollisuus kerryttää kansainvälisyyteen liittyvää osaamista omassa oppilaitoksessaan.

  • Osaamisperusteisesti suunnitellut laadukkaat ulkomaanjaksot, jotka tukevat ammattitaidon ja kansainvälisyysosaamisen kehittymistä ammattiin valmistuvilla. Vahvistaa liikkuvuusjaksolla saavutetun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ECVET-työvälineitä hyödyntäen.

Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi, jonka kielitaito, sosiaaliset taidot ja interkulttuurinen kompetenssi vastaavat globalisoituvan työelämän osaamisvaatimuksia.

Hanke pohjautuu Nuva-verkoston aiemmissa kansainvälisyyshankkeissa (Nuorisotyön Globaali ulottuvuus 2 (NGU2)-hanke 2011-2012, NGU-hanke 2010-2011 ja Nuorisotyön Eurooppalainen ulottuvuus (NEU)-hanke 2008-2009) tehtyyn kehittämistyöhön.

Yhteistyössä mukana

Etelä-Pohjanmaan opisto (hankkeen hallinnoija)
Haapaveden opisto
Kanneljärven opisto
Keski-Suomen opisto
Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti
Koulutuskeskus Salpaus
Kankaanpään opisto
Peräpohjolan opisto
Lisäksi hankkeen kansainvälinen verkosto Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa.

Lisätietoja

Johanna Tuliainen, opettaja
Koulutuskeskus Salpaus, Koulutie 19, 16300 Orimattila
johanna.tuliainen[@]salpaus.fi 

Rahoitus ja kesto

Opetushallitus
Kesto 1.8.2015 - 31.12.2016

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx