Huippis - Huippuosaamisen kasvupolkumalli - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Huippis

Huippis-logo

Huippis - Huippuosaamisen kasvupolkumalli

Tavoitteena sujuva polku yläkoulusta työelämään asti

Huippuosaamisen kasvupolku - projektissa luodaan malli, miten sujuvasti siirrytään  yläkoulusta toiselle asteelle, toiselta asteelta ammattikorkeakouluun ja ammattikorkeakoulusta sujuvasti jatko-opintoihin tai työelämään. Mallia pilotoidaan puualan koulutuksissa.

Opiskelija suorittaa ammattillisen perustutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon sujuvasti 5 – 6 vuodessa.

Lähtökohtana opiskelijoiden, opinto-ohjaajien ja opettajien arjen kokemukset opintopoluilla

Kasvupolkumalli toteutetaan palvelumuotoilun kokeilevien, osallistavien ja ihmislähtöisten menetelmien avulla.
Opintojen nivelvaiheiden ohjaushenkilöstöä valmennetaan ja verkotetaan 

  • Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö lisääntyy ja tiivistyy.
  • Ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistuu.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on Päijät-Hämeen opetus- ja ohjaus- ja neuvontahenkilöstö  ja välillisenä kohderyhmänä oppilaat yläkouluissa ja opiskelijat toisella asteella sekä ammattikorkeakoulussa.  

Hankkeen toteuttajat

Salpaus ja Lahden ammattikorkeakoulu LAMK (hallinnoija)
Yhteistyössä Päijät-Hämeen yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset ja puualan yrityksiä.  

Rahoitus ja kesto

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.
Kesto 1.3.2016 - 28.2.2018

Lisätietoja

Koulutuskeskus Salpaus: 
opettaja Petri Isoluoma
opinto-ohjaaja Krista Velling
etunimi.sukunimi@salpaus.fi

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK:
projektipäällikkö Mika Vanhanen
etunimi.sukunimi@lamk.fi
www.lamk.fi/huippis

Euroopan unioni -logoVipuvoimaa EU:lta -logo
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx