European Workplace Tutor - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > European Workplace Tutor

European Workplace Tutor

High-level qualifications for in-company trainers. Transfer of the innovative further training concept II 

Newsletter 10/2012 

Projektin kotisivut: The European Workplace Tutor  

 

 

 

Tavoitteet

  • jatkokehitetään aiemmassa projektissa tehtyä työpaikkaohjaajien pätevyyskoulutusta
  • luodaan euroopanlaajuinen työpaikkaohjaajan koulutusmalli, jota voi soveltaa eri aloilla ja eri maissa

Projektin ensimmäisessä vaiheessa partnerimaissa analysoidaan mitä taitoja työpaikkaohjaajat kokevat tarvitsevansa. Analyysin pohjalta tarkistetaan aiemmin luotua pätevyyskoulutusmallia ja testataan sitä järjestämällä työpaikkaohjaajakoulutuksia eri maissa. Salpaus pilotoi projektin kehittämää koulutusmallia vuoden 2013 alussa.

Lopputuloksena valmistuu ehdotus eurooppalaiseksi työpaikkaohjaajan koulutusmalliksi.

Partnerit

Projektiin osallistuu 10 organisaatiota 8 eri maasta. Hallinnoija on  IG Metall, Saksa. Muut organisaatiot ovat Portugalista, Hollannista, Espanjasta, Romaniasta ja Unkarista.

Projektin kesto on 1.10.2011 - 30.9.2013. Se saa rahoitusta EU:n Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation - ohjelmasta. 

Lisätietoja

Marja Orpana-Niitlahti 
etunimi.sukunimi@salpaus.fi 

 http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx