European Skills and Competencies for Social and Health Care - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > European Skills and Competencies for Social and Health Care

European Skills and Competencies for Social and Health Care

Hankkeen tavoitteet

Hankkeeseen osallistuvat kotimaiset verkoston jäsenet ovat Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolasta ja Koulutuskeskus Salpaus sekä Lahden diakonian instituutti Lahdesta. Kouvolan seudun ammattiopisto koordinoi hanketta.

Vuosina 2015-2016 toteutettavan hankkeen tavoitteena on käynnistää sosiaali- ja terveysalan kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Oppilaitokset sijaitsevat lyhyen välimatkan päässä toisistaan, joten verkostona työskentelemisen aloittaminen on luonnollista ja hyödyttää kaikkia osapuolia. Jokainen suomalainen oppilaitos on kutsunut hankkeeseen mukaan omat yhteistyökumppaninsa toisesta EU:n maasta, Saksasta, Hollannista, Ruotsista ja Maltalta. Hankkeen tavoitteena on rakentaa sosiaali- ja terveysalalle oma kansallinen ja kansainvälinen verkosto, jonka avulla jäsenet pystyvät jakamaan tieto-taitoa ja hyviä käytänteitä sekä kehittämään omaa osaamistaan ja koulutuksen laatua.

Tämän hankkeen tavoitteena on käynnistää verkoston työskentely, hankkia vertailutietoa muista EU:n maista ja siirtää  hyväksi havaitut käytänteet omiin organisaatioihin sekä kehittää koulutuksen laatua. Tavoitteena on lähettää Suomesta 30 opiskelijaa työssäoppimaan ja 16 opettajaa, kouluttajaa tai työssäoppimisenohjaajaa  job shadowing-jaksoille toiseen Euroopan maahan.

Ulkomaanjaksojen tavoitteena on tutustua kohdemaiden tapoihin työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä, kohdata toisesta kulttuurista tuleva asiakas, potilas ja kollega sekä tutustua työturvallisuuden, työsuojelun ja hoitoalan aseptiikan ja hygienian toteuttamiseen kohdemaassa. Tavoitteena on, että opiskelijat monipuolistavat ja syventävät omaa osaamistaan ja saavat varmuutta omaan tulevaan ammattiinsa ja henkilöstön jäsenet lisätietoa oman työnsä kehittämiseen.

Hankkeen tulokset jaetaan hankkeeseen osallistuvien oppilaitoksien kotisivuilla.

Yhteistyössä mukana

Koulutuskeskus Salpaus
Kouvolan seudun ammattiopisto
Lahden Diakonian instituutti (DILA) 

Lisätietoja

Tuula Hovilainen-Kilpinen
puh. 044 708 0442
tuula.hovilainen-kilpinen[@]salpaus.fi

Rahoitus ja kesto

CImo
Opetusministeriö
Kesto 1.6.2015 - 1.6.2017

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx