Etelä-Suomen metsäverkko -hanke - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Etelä-Suomen metsäverkko -hanke

Etelä-Suomen metsäverkko 

  

Tavoite

Hankkeen tavoite on tuottaa tulevaisuuden metsänomistajille laadukkaat, asiakaslähtöiset palvelut. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että alueella toimii osaava ja yhteistyökykyinen metsäalan osaamisverkosto neuvonnasta puun hankintaan ja aina jalostukseen saakka. Osaamisverkoston muodostaminen selkeyttää eri palveluntarjoajien rajapintoja.
Etelä-Suomen metsäverkko - esite

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen metsäalan toimijat, kuten metsänhoitoyhdistykset, metsäkeskukset, metsäalanasiantuntijayrittäjät, koneurakoitsijat, metsuriyrittäjät, muut metsäalan yritykset ja puuta jalostavat yritykset.
 

Toteutustapa

Hanketta toteutetaan eri aihealueiden täydennyskoulutuksilla ja verkostotapaamisilla. Täydennyskoulutuksissa syvennetään ammatillista osaamista, laajennetaan osaamista uusille alueille sekä kehitetään vuorovaikutustaitoja asiakkaan kohtaamisessa.
 
Verkostotapaamiset järjestetään aluksi kohderyhmittäin osaamisen syventämiseksi, yhteistyön lisäämiseksi ja työnjaon selkeyttämiseksi. Verkostotapaamisiin voi sisältyä ulkopuolista opetusta, mutta pääpaino on yhdessä ja toisilta oppimisessa. Verkostotapaamisten perusteella muodostetaan asiantuntijatiimejä eri kohderyhmistä ja toiminta-alueista.
 

Edunsaaja

Hankkeen edunsaajana on koko metsäklusteri, mutta myös alueen talouselämä. Se, miten hyvin alueen metsiä hoidetaan ja hyödynnetään, heijastuu metsäpalveluita tuottavien yritysten menestymiseen sekä puuta jalostavien yritysten toimintamahdollisuuksiin ja sitä kautta työllisyyteen ja alueen yleiseen kehitykseen.
 

Toiminta-alue ja toteuttajat

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan
kuuluva Etelä-Suomen metsäverkkohankkeen kesto on  
1.2.2010 - 30.6.2013.
Toiminta-alue on Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen
 ELY- keskusten alueet (Helsinki, Hämeenlinna,
Lahti, Kouvola, Lappeenranta).
Hankkeen hallinnoija on Metsänomistajien liitto ja toteuttajia ovat Koulutuskeskus Salpaus sekä Metsänomistajien liitot Etelä-Suomi ja Järvi-Suomi.
 

Lisätietoja

Leena Lahtinen, opettaja, metsätalous
puh. 050 384 3914
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx