Tunnusluvut - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Perustiedot > Tunnusluvut

Tunnuslukuja

 

Toimintatuotot
noin 79 milj. €

Opiskelijat
Vuosittain Salpauksessa opiskelee noin 20 000 nuorta ja aikuista opiskelijaa, joista

  • 5260 ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa
  • n. 13 000 aikuiskoulutuksen opinnoissa
  • n. 490 oppisopimuskoulutuksessa perustutkintoja
  • n. 870 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikkoja 
  • n. 160 lukiokoulutuksessa

Henkilöstö (31.12.2016)
Henkilöstöä Salpauksessa on n. 700, joista opetus- ja ohjaushenkilöstöä n. 420 ja muuta henkilökuntaa on noin 280.  
Henkilöstökertomus 2016

Koulutustarjonta lyhyesti

Monialaista ammatillista koulutusta
  • perustutkintoja lähes 40
  • aikuisten näyttötutkintoina suoritettavia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja yhteensä n. 110
  • ylioppilastutkinto 
Asiantuntijoiden ja asiantuntijaverkoston osaamista aina muutaman tunnin luennoista pitkiin valmennusohjelmiin.
 
Erilaisia kortti-, sertifiointi- ja passikoulutuksia.
Kaikilla aloilla lukuisia lyhytkursseja.
 
Tarkempia tietoja koulutuksista löydät seuraavista linkeistä:

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx