Opetussuunnitelmat - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat 1.8.2015 alkaen

 

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2015
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto
 
1.8.2015
KULTTUURIALA
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala
 
 
1.8.2015
1.8.2015
1.8.2015
1.8.2015
1.8.2015
1.8.2015
1.8.2015
1.8.2015
 
1.8.2015
1.8.2015
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Kuva- ja mediataiteen osaamisala (Kaarisilta)
 
1.8.2015​
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
(Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelmat on voimassa enintään 31.7.2020 asti niillä opiskelijoilla, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2017)
 
1.8.2015​
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian osaamisala
Musiikin osaamisala (Kaarisilta)
 
 
1.8.2015
 
1.8.2015
Sirkusalan perustutkinto
 
1.8.2015
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA
Liiketalouden perustutkinto
Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala
Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala
 
 
 
1.8.2015
LUONNONTIETEIDEN ALA
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Käytön tuen osaamisala
 
 
1.8.2015
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA
Hevostalouden perustutkinto
 
1.8.2015​
Kalatalouden perustutkinto
 
1.8.2015  
1.8.2015
1.8.2015
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Luontoalan osaamisala
Ympäristöalan osaamisala
 
 
1.8.2015
 
1.8.2015​
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon osaamisala
Maatilatalouden osaamisala
 
 
1.8.2015
 
1.8.2015​
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
ruokapalvelun osaamisala
Asiakaspalvelun osaamisala
 
 
1.8.2015
 
1.8.2015
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
Kotityöpalvelujen osaamisala
 
  
1.8.2015​ 
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen osaamisala
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala
 
 
1.8.2015
 
1.8.2015​
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA
Hiusalan perustutkinto
 
1.8.2015
Kauneudenhoitoalan perustutkinto
Ihon erikois- ja laitehoitojen osaamisala
Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala
 
 
1.8.2015
 
1.8.2015​
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Ensihoidon osaamisala
Kuntoutuksen osaamisala
Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Suun terveydenhoidon osaamisala
Vammaistyön osaamisala
Vanhustyön osaamisala
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.2015
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
Autoalan perustutkinto
Autotekniikan osaamisala
 
 
1.8.2015​
Elintarvikealan perustutkinto
Leipomoalan osaamisala
 
 
1.8.2015
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
 
 
1.8.2015
Kone- ja metallialan perustutkinto
Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala
Valmistustekniikan, automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalat
Koneistaja
(edellä mainitut kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelmat ovat voimassa enintään 31.7.2020 asti niillä opiskelijoilla, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2017)
 
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Tuotantotekniikan osaamisala
Asennuksen ja automaation osaamisala
 
 
 
 
1.8.2015
1.8.2015
1.8.2015
1.8.2015
 
 
 
 
 
1.8.2017
Laboratorioalan perustutkinto
 
1.8.2015​
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen osaamisala
 
 
1.8.2015
 
 
1.8.2015

Media-alan perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Mediapalvelujen toteuttaja

​1.8.2017
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
Muovitekniikan osaamisala
(Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma on voimassa niillä opiskelijoilla, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2017)
 
 
1.8.2015
Pintakäsittelyalan perustutkinto
Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala
Puutuotteiden pintakäsittelyjen osaamisala
 
1.8.2015
 
1.8.2015
 

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Levyteollisuuden osaamisala

Sahateollisuuden osaamisala

Kemiantekniikan osaamisala

Biotekniikan osaamisala

Prosessinhoitaja

​1.8.2017
Puualan perustutkinto
 
1.8.2015​
Rakennusalan perustutkinto
Talonrakennuksen osaamisala
Kivialan osaamisala
 
 
1.8.2015
 
1.8.2015
Teknisen suunnittelun perustutkinto
 
1.8.2015​
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
 
1.8.2015
1.8.2015
Talotekniikan perustutkinto
Putkiasennuksen osaamisala
Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala
 
 
1.8.2015
 
1.8.2015​
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
 
1.8.2015
1.8.2015
1.8.2015
Turvallisuusalan perustutkinto
 
1.8.2015
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto
Verhoilun osaamisala
 
 
1.8.2015
MUUT OPETUSSUUNNITELMAT
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus ​1.8.2015
 

 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx