Yrittäjyys - Koulutuskeskus Salpaus

Yrittäjyys on osa ammatillista koulutusta
Salpauksessa yrittäjyysopintoja on integroituna sekä nuorten että aikuisten opiskelijoiden opinnoissa. Nuorten koulutuksessa yrittäjyysopinnot tukevat opiskelijan valmiuksia toimia työelämässä vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja työtapoja, työympäristöä ja sisäistä yrittäjyyttä kehittävästi. Salpauksessa jokainen opiskelija suorittaa oman alansa ammatillisiin opintoihin integroituja yrittäjyysopintoja vähintään 1 - 3 opintopistettä ja lisäksi alaan liittyviä valinnaisia yrittäjyysopintoja voi valita 3 - 7 opintopistettä.

Opiskelija, joka haluaa todella syventyä yrittäjyyden mahdollisuuksiin, voi lähteä mukaan Nuori Yritys (NY) toimintaan ja pyörittää omaa yritystä vuoden ajan NY -verkoston ja ohjauksen tukemana. Vuoden jälkeen voi jatkaa Enterprise without Borders (EwB) - harjoitusyritysohjelmassa ja saada sitä kautta kokemusta kansainvälisestä kaupasta. (NOTE: EwB -programme is all run in English.) Näissä toimintamalleissa opiskelija saa parhaimmillaan aidon kokemuksen siitä, miten toimitaan yrittäjänä ja kannetaan vastuuta.
 
Nuori Yritys -toiminnan lisäksi ja/tai sen jälkeen on mahdollisuus liittyä Salpauksen osuuskunta Taidottajaan, jonka kautta voi kokeilla yrittäjäsiipien kantavuutta pienemmilläkin keikoilla. Osuuskunnassa voi luontevasti harjoitella moniammatillista verkottumista, rikastuttaa tuote-/palveluvalikoimaa ja kenties löytää uusia yritysideoita.
 
Mikäli rohkeus kantaa oman yritystoiminnan oikeaan käynnistämiseen, on siihenkin mahdollista saada käytännön ohjausta Salpauksen sisältä rekisteröinnin valmisteluista lähtien. Salpauksen opetussuunnitelmissa otetaan huomioon yksilölliset opintopolut ja osaamisen tunnustaminen. Siksi yrittäminen kerryttää opiskelijan tilin saldon lisäksi myös opintopisteitä.

YES Päijät-Häme ja Nuori Yrittäjyys ry:n aluetoimiston yhteistyön avulla nuorille tarjotaan esimerkiksi mahdollisuus osallistua erilaisiin tapahtumiin. Tapahtumissa opiskelijat voivat verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa, voivat tavata alueen yrittäjiä, kuulla yrittäjien esimerkkejä yrittäjyydestä, tutustua alueen yrittäjyyttä edistäviin toimijoihin ja saada tukea ja sparrausta omien vahvuuksien kehittämiseen tulevaisuutta silmällä pitäen.

 

Yrittäjyys aikuiskoulutuksessa  

Salpauksessa voi opiskella yrittäjyyttä useimmissa ammatilliseen näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa, tutkintojen valinnaisena osana. Yrittäjyyteen keskittyviä tutkintoja ovat yrittäjän ammattitutkinto, yrittäjän / yritysjohtamisen / yritysneuvojan  erikoisammattitutkinto.

Lisäksi Salpauksen kaupan ja hallinnon ala järjestää aloittaville ja tuleville yrittäjille valmennusta, kuten Minustako yrittäjä? - koulutus,
Kauppa ja hallinto, aikuisten koulutustarjonta.
Yritys- ja työelämäpalvelut tarjoaa ammatillisia koulutuspalveluita  yritysten henkilöstölle.  

 

Lisätietoja:
Vararehtori Seija Katajisto, puh. 050 589 7083
seija.katajisto[@]salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx