TechPro - Koulutuskeskus Salpaus

TechPro

1.8.2008 - 31.7.2010

Tavoite

Tekniikan alojen ammattiopettajien kansainvälistymisvalmiuksien lisääminen. Opettajan tehtävänä oli selvittää ulkomaanjaksolla, miten opettajan työnkuva muuttuu, millaisia uudistuksia tehdään opetussuunnitelmissa ja kansallisissa painopisteissä sekä miten kansainvälisyys vaikuttaa opetuksen kehittämiseen.

Vaihtojakson aikana opettajat myös vierailivat työssäoppimispaikoissa ja tutkivat käytännön mahdollisuuksia opiskelijoiden ulkomaan työssäoppimisjaksojen toteuttamiseksi.
 

Osallistujat

FIN-NET, Suomi (edustaa viittä ammatillista koulutuksenjärjestäjää)
Toisen ja korkea-asteen oppilaitokset ja yritykset Ruotsissa (Eskilstuna), Alankomaissa (Friesepoort, Leeuwarden, Drachten, Sneek), Saksassa (Euchkirchen, Prizwalk), Turkissa (Audin, Istanbul) ja Portugalissa (Lissabon).
 

Rahoitus

EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma, Leonardo da Vinci
 

Lisätietoja 

Suunnittelija Ulla Pantsar 
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx