Network of networks - Koulutuskeskus Salpaus

Network of networks

1.8.2008 - 31.7.2010 

Tavoite

Hankkeeseen osallistui kolme kansallista ammatillisen
koulutuksenjärjestäjän verkostoa, joiden tavoitteena oli edustamiensa oppilaitosten kansainvälisen toiminnan laadun kehittäminen. Kumppanit jakoivat tietoa maidensa parhaista käytännöistä, testasivat opittuja käytäntöjä ja pyrkivät lisäämään sidosryhmien osallistumista oppilaitosten kv-toimintaan.
 

Osallistujat

Dutch Alliance, Alankomaat (edustaa seitsemää ammatillista koulutuksenjärjestäjää)
HETEL, Baskimaa (edustaa 24 ammatillista koulutuksenjärjestäjää)
FIN-NET, Suomi (edustaa viittä ammatillista koulutuksenjärjestäjää)

Rahoitus

EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma, Leonardo da Vinci
 

Lisätietoja 

Kansainvälisten asioiden päällikkö Markku Tyni
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi
 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx