Multiprofessional approach - Koulutuskeskus Salpaus

Multiprofessional approach

1.8.2009 - 31.7.2011 

Tavoite

Hankkeessa perehdyttiin keinoihin erityisopetuksen moniammatilliseksi kehittämiseksi. Erityistä huomiota kiinnitettiin henkilökohtaisen ohjauksen ja oppimisprosessien tukemiseen.

Osallistujat  

Deltion College, Alankomaat
Berufliche Schule der Stadt Neubrandenburg, Saksa
Koulutuskeskus Salpaus, Suomi
Trinity Fields School and Resource Centre, Wales
 

Rahoitus

EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma, Leonardo da Vinci

Lisätietoja 

Markku Tyni, kansainvälisten asioiden päällikkö
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi
 


 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx