Kehittämiskumppanuus - työelämäjaksot kehittämisen työkaluina - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Kehittämistoiminta > Projektit > Päättyneet projektit > Kehittämiskumppanuus - työelämäjaksot kehittämisen työkaluina

Kehittämiskumppanuus - Työelämäjaksot kehittämisen työkaluina

Ajalla 1.12.2008 - 30.06.2012
Hallinnoija: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Rahoittaja: Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke
Kokonaisbudjetti: 1 034 990 €
Koulutuskeskus Salpauksen budjetti: 259 190 €

Hanke kokoaa kehittämiskumppanuusoppilaitosverkostoksi 11 koulu-tusorganisaatiota Etelä-Suomen alueelta. Hankkeen tavoitteena on koulutuksen työelämävastaavuuden ja opettajien työelämäosaamisen lisääminen.
 
Vaikuttavuutta työelämäjaksolta
Kehittämiskumppanuudella haetaan mallia, millä muodoin työelämä, oppilaitokset ja opettajat saavat hyötyä ja vaikuttavuutta työelämäjaksolta. Oppilaitokset saavat tietoa työelämän tarpeista, jolloin toimintaa ja opetussuunnitelmatyötä voidaan aidosti kehittää vastaamaan työelämän vaatimuksia. Opettajien osaaminen kehittyy, uudet pedagogiset ajattelumallit lisääntyvät ja jalostuvat sekä oppilaitosten työelämävastaavuus paranee.
 
Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämäjaksoille lähtevät opettajat  (verkostosta yhteensä 91 henkilöä) sekä oppilaitosjaksoille tulevat työelämänedustajat (verkostosta yhteensä 8 henkilöä). Lisäksi kohderyhmänä ovat kehittämiskumppanuusverkoston oppilaitokset ja työelämän organisaatiot.
 
Koulutuskeskus Salpauksessa toteutetaan 35 opettajien/kouluttajien työelämäjaksoa, joissa painopisteenä ovat ammattiosaamisen näytöt, työssäoppiminen ja uusimuotoinen opettajuus.
 
Lisätietoja
Projektivastaava Unto Tervo
Koulutuskeskus Salpaus
Vipusenkatu 5A
15230 Lahti
puhelin 050 526 5955
sähköposti: unto.tervo[@]salpaus.fi
 
Projektisihteeri Mirja Metsänen
Koulutuskeskus Salpaus
Ståhlberginkatu 6
15110 Lahti
puhelin 050 387 1936
sähköposti: mirja.metsanen[@]salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx