It's time - Koulutuskeskus Salpaus

It's time

24.10.2007 - 26.10.2009

Työpaikkaohjaajien jatkokoulutusmalli

It's time - projektissa mallinnettiin työpaikkaohjaajakoulutusta eurooppalaisella tasolla. Tavoitteena oli luoda yhtenäinen malli työpaikkaohjaajien pedagogisten ja didaktisten taitojen kehittämiselle. Suomessa pilotoidussa koulutusmoduulissa oli kyse mm. kulttuurieroista ja niiden vaikutuksesta ohjaukseen työpaikalla.
Olemme mukana myös jatkoprojektissa: 
The European Workplace Tutor


Projektia hallinnoi IG Metall, Saksa 

Lisätietoja

Marja Orpana-Niitlahti
Marjukka Nikkari, Maija-Leena Kemppi
sähköposti: etunimi.sukunimi@salpaus.fi

 

Rahoitus

Leonardo da Vinci - pilottiprojekti
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx