Central Baltic Innovation tools for Practise - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Kehittämistoiminta > Projektit > Päättyneet projektit > Central Baltic Innovation tools for Practise

Central Baltic Innovation tools for Practise

kevät 2009 - 31.12.2011

Projektin sisältö, yhteiset tavoitteet ja -tuotokset

CENTRAL BALTIC INNOVATION TOOLS FOR PRACTISE -hanke oli yksi ensimmäisistä Itämeren alueen yhteistyötä tukevan "Central Baltic Interreg IVA 2007-2013" - ohjelman rahoittamista hankkeista. 

Kokonaisbudjetti oli 880 000 euroa ja mukana oli 11 ammatillista oppilaitosta yrityskumppaneineen neljästä maasta (Suomi, Viro, Ruotsi ja Latvia). Hanketta koordinoi Porvoo International Services Oy. Neljän Itämeren maan yhteisiä haasteita olivat mm. uhkaava työvoimapula ja suhteellisen kilpailukyvyn parantaminen hyödyntämällä paremmin inhimillistä osaamista.
Hanketta rahoitti 75 % EU, 12,5 % Lääninhallitus ja 12,5 % oli omarahoitusosuus.
 
Tavoite oli oppimisympäristöjen kehittäminen siten, että opiskelijoiden ja työntekijöiden innovaatiokapasiteetti huomioidaan paremmin. Menestyvien yritysten toimintatapojen soveltamista ammatilliseen koulutukseen selvitettiin tavoitteena entistä käytännönläheisempi oppiminen.
 

Hanketoimijoiden yhteiset tuotokset

1. Innovaatioiden hyödyntämistä sekä oppilaitosten ja yritysten kilpailukykytekijöitä esittelevät seminaarit neljässä maassa.
2. Oppilaitoksille ja yrityksille suunnattu "materiaalipankki", johon kerättiin neljästä maasta hyviä käytäntöjä innovatiivisuuden hyödyntämiseksi ja käytännönläheisen oppimisen tukemiseksi.
3. Oppilaitosten innovaatioverkosto, jota ylläpitivät hankkeen aikana neljään maahan valmennetut yhteyshenkilöt. Verkosto edisti koulutuksen ja yrityselämän valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä.
 

Salpauksen tavoitteet

Tavoitteena oli oppimiskulttuurin kehittäminen yhteistyössä yritysten ja työelämän kanssa kehittämällä oppimiseen innovatiivisia toimintatapoja. Lisäksi halutttiin edistää oppilaiden ja työelämän yhteistyötä alueellisesti. Ideana oli antaa opiskelijalle entistä paremmat valmiudet toimia innovatiivisesti ja aktiivisesti työelämässä.
  

Tuotokset

1. Innovaatioprosessin tunnistaminen ja hyödyntäminen opetuksen työvälineenä.
2. Materiaalipankin luominen hyvistä innovatiivisuutta edistävistä käytännöistä. Katso materiaalipankki http://www.intopractise.eu/eng/project-materials/

3. Koulutuksen ja yrityselämän valtioiden rajat ylittävän yhteistyön edistäminen. 

Projektiorganisaatio ja vastuut

Projektin yhteistyökumppanit:

1. Porvoo International Services (hallinnoija)
2. Lahti Region Educational Consortium, Salpaus Further Education
3. Nyköpings Gymnasium
4. Tallinn University Haapsalu College
5. Kuressaare College of Tallinn University of Technology
6. Kuressaare Regional Training Centre
7. Lääne-Viru School of Applied Sciences
8. Rakvere Vocational School
9.Vidzeme University College
10. School of Business Administration Turiba,
11. Riga Technical University

Lisätietoja hankkeen pääsivulta

 http://www.intopractise.eu/eng/ ja yrittäjyysvalmennuspäällikkö
 Heidi Hosiokangas, p. 044 708 0650 tai sähköpostitse (etunimi.sukunimi@salpaus.fi). 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx