Opi, viihdy, valmistu - ohjaus- ja tukipalvelujen toimintamalli - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Kehittämistoiminta > Projektit > Opiskelijoiden ohjaus ja tuki

Opiskelijoiden ohjaus ja tuki -projektit

 

OPINtie

1.1.2015 - 30.6.2017
Tuetaan nuorta saamaan ammatillinen perustutkinto ja edelleen siirtymään työelämään, vakinaistetaan ammatillinen opinpajatoiminta (OPINpaja) ja juurrutetaan matalan kynnyksen koulutuksellinen ohjauspalvelu (KohtaAmo) vakiintuneeksi käytännöksi Päijät-Hämeen alueella.
OPINtie-hanke

 

OSSI - Osaaminen esiin

1.8.2015 - 31.1.2018
Maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistymisen edistäminen. Verkostomaisesti toimivan ohjaus- ja koulutusmallin luominen.
OSSI

 

Vauhtia työllistymiseen

30.9.2016 - 31.12.2017
Kehitetään malleja turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työpaikalla tapahtuvan ammatillisen koulutuksen edistämiseksi. Hankkeessa kehitetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä sen pohjalta laadittavan yksilöllisen tutkinnon osaan tähtäävän koulutuksen suunnittelua.
Vauhtia työllistymiseen

 

YTY4 

1.12.2014 - 30.6.2016
Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx