Opettaminen ja oppimisympäristöt - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Kehittämistoiminta > Projektit > Opettaminen ja oppimisympäristöt

Opettaminen ja oppimisympäristöt   

 

70-20 käyttöön  

29.2.2016 - 2.6.2017
Edistetään 70-20-10 -mallin käyttöä henkilöstön osaamisen varmistamisessa ja uuden ammattitaidon oppimisessa.
 

AIRE - aidosti reformiin

4.11.2016 - 31.12.2017
Opintojen henkilökohtaistamisprosessin, hakeutumisen ja jatkuvan haun palvelumallin ja osaamisen tunnistamisen käytäntöjen kehittäminen ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön suuntaan.
AIRE
 

Digilaukalla hevosalan osaajaksi

4.11.2016 - 31.12.2017
Edistetään hevosalalla nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aitojen purkamista, osaamisperusteisuutta, yrittäjämäistä oppimista ja digitaalisuutta.
Digilaukka

 

Digiloikka eTaidolla

1.1.2016 - 31.12.2017
eTaito - oppimisratkaisun ja ohjaussovelluksen kehittäminen ja käyttöönotto. 

 

DigiOpit - verraten hyvää     

16.6.2015 - 31.12.2016
Virtuaalisten oppimisratkaisujen ja ohjauskäytäntöjen kehittäminen.
  

Diginä duunissa

Merja Rui 

 

Huippis - Huippuosaamisen kasvupolkumalli

1.3.2016 - 28.2.2018
Malli sujuville siirtymille sekä nivelvaiheeseen liittyvä ohjaushenkilöstön koulutus ja perehdytys. Pilotoidaan puualalla yhdessä LAMKin kanssa. 
Huippis

Just in time - joustavasti työssäoppimiseen ja oppisopimukseen

27.1.2015 - 31.12.2016
3D-virtuaaliympäristö ammatillisten tutkinnonosien opiskeluun uudella tavalla.
 

Kotona verkossa    

09/2015 – 12/2016
Vahvistaa tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa.
Kotona verkossa

 

LARK 5 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, osallistu ja ennakoi!

1.1. - 31.12.2016
Salpauksen osahankkeen tavoitteena on kehittää malli olemassa olevien koulutusalakohtaisten arviointi-, palaute-, tulos- ja ennakointitietojen analysointiin ja hyödyntämiseen yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. 
LARK 5 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, osallistu ja ennakoi!

Optimum

Kaisu Nyman

Osaaminen työelämätaidoiksi 1

8.6.2015 - 31.12.2016
Työssäoppiminen opiskelijan yksilöllinen osaaminen huomioiden. Salpauksesta mukana sosiaali- ja terveysala.

Osaaminen työelämätaidoiksi 1     

Ospe2015

8.6.2015 - 31.12.2016
Osaamisperusteisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen kone-ja metallialalla. 
 

OSTU - Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen maahanmuuttajataustaisten ammatillisessa koulutuksessa    

30.3.2015 - 31.12.2016
Opetus- ja ohjaushenkilöstön kouluttaminen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.
OSTU
 

Parasta osaamista

1.1.2017 - 31.12.2019
opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa ja työpaikkaohjaajien perehdyttämistä.
 

Rocket 2020 - Rohkeasti Amis

4.11.2016 - 31.12.2017
Törmäytetään eri alojen opiskelijoita ja valmennetaan opettajia edistämään monialaista yhteistyötä asiakasprojekteissa.
 
 

Tasa-arvoinen oppiminen 24/7

Henna Erkamo
 

Tekno 24/7

4.11.2016 - 31.12.2017
Tekniikan alan digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen
Tekno 24/7
 

TEPPO - Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle

4.11.2016 - 31.12.2017
Tiedon tuottamisen, dokumentoinnin ja tiedonhallinnan kehittäminen yhdessä Opintopolku.fi:n ja uusien kansallisten palvelujen kehittäjien kanssa.
Teppo
 

TutkeOPE2015

16.6.2015 - 31.12.2016
Minkälainen on opettajan oppimisprosessi ja uudistuva opettajuus osaamisperusteisuuden käyttöönotossa ja mitkä ovat opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet yhteisöllisessä toimintakulttuurissa?
Tutkeope2015      
 

Työ tekijäänsä kiittää

27.1.2015 - 31.12.2016
Edistetään 2+1 - mallin eli ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen joustavaa yhdistämistä.
 

Validointitehtävä - osaavaa arviointia

4.11.2016 - 31.12.2017
Ammatillisen koulutuksen reformiin valmistaudutaan kirkastamallla koulutuksenjärjestäjän ydintehtävää ja tehdään arviointiosaamisen viitekehys.
 

VRobotiikka 360

4.11.2016 - 31.12.2017
Sosiaali- ja terveysalalla VR- ja 360-ympäristöjen testausta. Yksilöllisiä opintopolkuja uusia digitaalisia ratkaisuja käyttäen.
VRobotiikka 360

Vyyti

8.6.2015 - 31.12.2016
Virtuaaliset oppimisympäristöt yrittäjyysopintojen tukena
Vyyti
 

Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi (YSO 1)

4.11.2016 - 31.12.2017
Sosiaali- ja terveysalalla opintojen henkilökohtaistamisen ja osaamisen tunnistamisen kehittäminen.
 

Ympäristöhuoltoa yhdessä 

8.5.2015 - 31.12.2016
Valtakunnallisten näyttötutkintoaineistojen kehittäminen ympäristönhuoltoalalle.
Ympäristöhuoltoa yhdessä

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx