TaitajaSM - Koulutuskeskus Salpaus

Taitaja-kilpailu on nykypäivän
ammattitaidon näyteikkuna

Taitaja-kilpailu on kansallinen, kaikille ammatillisessa koulutuksessa oleville, kilpailuvuonna 20 vuotta täyttäville tai sitä nuoremmille, tarkoitettu ammattitaidon SM-kilpailu. Taitaja on Suomen suurin vuosittainen ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Kilpailija voi halutessaan osallistua Taitaja-kilpailuun useammin kuin kerran, joko samassa tai eri lajissa.

Taitaja-kisoissa noin 400 nuorta opiskelijaa mittelee ammattiosaamistaan todellista työelämää vastaavissa olosuhteissa ja tehtävissä. Kisassa on mukana myös kymmeniä kansainvälisiä vierailijaosallistujia. Lajeja on yli 40, mukaan lukien muutama näytöslaji. Finalistit karsitaan yli tuhannen, eri puolilla Suomea semifinaaleihin osallistuvan ammattiopiskelijan joukosta.

Taitaja-valmennuksesta vastaavat ammatillisen koulutuksen järjestäjät yhdessä SkillsFinland ry:n kanssa, joka toimii kisojen taustaorganisaationa.

Skills Finland ry

Taitaja-kilpailun tavoitteena on

 • edistää ammatillista huippuosaamista ja sen arvostusta
 • parantaa ammattikoulutuksen laatua ja edistää oppimistuloksia ja niiden vertailua
 • kannustaa nuoria oman ammattiosaamisensa jatkuvaan kehittämiseen ja yrittäjyyteen 
 • lisätä ammattikoulutuksen tunnettuutta ja vetovoimaa
 • toimia ammattikoulutuksen näyteikkunana ja tukea nuorten ammatti- ja uravalintoja
 • edistää ammattikoulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä ja luoda uudenlaisia verkostoja ammattiosaamisen kehittämiseksi
 • tuoda nuorten osaamista yritysten ja muun työelämän tietoisuuteen
  ja lievittää rekrytointiongelmia
 • nostaa esille ikäluokkansa parhaat nuoret ammattiosaajat
  ja kannustaa heitä kansainväliseen kilpailutoimintaan.

Taitaja-kilpailun säännöt 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx