Kestävä kehitys - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Kehittämistoiminta > Kestävä kehitys

Kestävä kehitys Koulutuskeskus Salpauksessa

Kestävän elämäntavan omaksumista pidetään yleisesti ihmiskunnan merkittävimpänä oppimisen haasteena. Sen vuoksi kestävän kehityksen tulee olla suunnitelmallinen osa oppilaitoksen opetustoimintaa ja toimintakulttuuria. Koulutuksen yhtenä tavoitteena tulee olla opiskelijoiden kestävän kehityksen valmiuksien ja motivaation lisääminen.

Kestävä kehitys toiminta ja taloussuunnittelussa

Kestävä kehitys kuuluu olennaisena osana Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä sen eri tulosyksiköiden vastaaviin suunnitelmiin. Henkilöstön kestävän kehityksen osaamisen lisääminen on yksi henkilöstövalmennuksen painopisteistä. Koulutuskeskus Salpauksen Euroopan laatupalkintomalliin (EFQM) pohjautuvassa toiminnan arviointisuunnitelmassa kestävä kehitys on yhtenä arviointialueena.
 

Kestävä kehitys koulutuksessa

Koulutuksemme tähtää opiskelijoiden vastuullisen ja kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävä kehitys on vahvasti mukana opetussuunnitelmissa ja opetuksen toteuttamisessa. Oppimisympäristöjämme kehitetään tukemaan kestävän kehityksen opetusta.
 
Koulutamme ammattilaisia, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Opiskelijamme saavat vahvan kestävän kehityksen osaamisen ja sitoutumisen, jota he tarvitsevat sekä ammatissa toimiessaan, että elämässään yhteiskunnan vastuullisina kansalaisina.
 

Tukea kestävän kehityksen edistämiselle

Kestävän kehityksen opetuksen edistämistä tuetaan luomalla koulutusaloille ja toimipisteisiin oppilaitosten kestävän kehityksen OKKA-sertifiointimallin mukaisia ohjelmia. Koulutuskeskus Salpauksessa ensimmäisen kehityksen sertifikaatin sai Asikkalan toimipiste vuonna 2011. Lisäksi kestävän kehityksen edistämistä tuetaan monipuolisella hanketoiminnalla.

 

Lisätietoja:

vararehtori Seija Katajisto
puh. 050 589 7083
sähköposti etunimi.sukunimi@salpaus.fi 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx