Kotikansainvälistyminen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Kehittämistoiminta > Kansainvälisyys > Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälistyminen

Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistymistä monissa eri muodoissa. Se voi tarkoittaa myös sellaisia kansainvälisiä oppimisympäristöjä ja oppimisen sisältöjä, joissa voidaan hyödyntää oman koulun tiloja ja lähiympäristöjä, esimerkiksi syventymistä oman koulun ja seudun kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, osallistumista kansainvälisyyshankkeisiin tai tutustumista lähialueen yritysten kansainvälisyyteen. 

Lisätietoja:

Ulla Pantsar, suunnittelija, puh. 050 309 3216
Anne Jousala, suunnittelija, puh. 050 403 6829

etunimi.sukunimi@salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx