Kansainväliset hankkeet - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Kehittämistoiminta > Kansainvälisyys > Kansainväliset hankkeet

Kansainväliset hankkeet

Kansainvälisen hankeyhteistyön tavoitteena on mahdollistaa erilaisten oppilaitosten ja työelämän verkosto, jossa edistetään eri ammattialojen kansainvälistymistä ja kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja, uusia oppimissisältöjä ja oppimisympäristöjä ammatilliseen koulutukseen.

Verkostot mahdollistavat myös laadullisesti korkeatasoisten työssäoppimisjaksojen toteuttamisen Euroopassa ja Euroopan ulkopuolisilla alueilla meidän opiskelijoille. Joka lukuvuosi meillä on meneillään lukuisia liikkuvuuteen ja koulutuksen kehittämiseen suuntautuvia hankkeita joista tärkeimpinä voidaan mainita Erasmus+ ohjelman liikkuvuushankkeet opiskelijoille ja henkilöstölle sekä koulutuksen strategiset kumppanuushankkeet, Opetushallituksen rahoittamat kansainväliset verkostot EUn ulkopuolisille alueille kuten Japaniin, Koreaan, Intiaan, Thaimaahan, Singaporeen, Taiwaniin, Venäjälle, jne., sekä lähialueyhteistyössä Central Baltic ja NordPlus –hankeohjelmat.  

Lisätietoja:

Ulla Pantsar, suunnittelija, puh. 050 309 3216
Anne Jousala, suunnittelija, puh. 050 403 6829

etunimi.sukunimi@salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx