Kansainväliset työssäoppimisjaksot - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Kehittämistoiminta > Kansainvälisyys > Kansainvälinen opintopolku

Kansainvälinen opintopolku 

Koulutuskeskus Salpaus on kansainvälinen oppilaitos, jolla on pysyvät ja työelämän tarpeisiin kehittyvät kansainväliset suhteet kaikilla koulutusaloilla. Menestyvät työnantajat ymmärtävät uusien tietojen, tiedonlähteiden ja taitojen merkityksen tai toisinpäin, ellei yrityksellä ole uteliasta työvoimaa, voimaa kehittää uusia ratkaisuja, se ei kykene kehittymään kansainvälisessä verkostoituneessa taloudessa. Megatrendien aikakaudella kaikki työt ovat kansainvälisiä, sillä ilman ymmärrystä, mitä maailmassa tapahtuu, on mahdotonta kehittää ratkaisuja globaalin toimintaympäristön vaatimuksiin.
 
Meidän kaikissa perustutkinnoissa on yleiset ja yhtäläiset mahdollisuudet opintoihin tai työssäoppimiseen ulkomailla. Myös opiskelijoille, jotka eivät suorita opintoja ulkomailla taataan riittävät tiedot ja taidot toimia globaalisti verkottuneessa maailmassa. Opiskelijalle mahdollistetaan yksilöllinen, joustava kansainvälisesti suuntautunut opintopolku ja myös yksilöllisen kansainvälisesti painottuneen opintopolun suorittaminen on mahdollista. Kansainväliset opintopolut koostuvat sisällöllisistä ja toiminnallisista osuuksista, jotka voivat sisältyä yhteisiin tutkinnon osiin, ammatillisiin tutkinnon tai vapaasti valittaviin tutkinnon osiin.
 

Lisätietoja:

Ulla Pantsar, suunnittelija, puh. 050 309 3216
Anne Jousala, suunnittelija, puh. 050 403 6829

etunimi.sukunimi@salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx