Ennakointi - Koulutuskeskus Salpaus

Ennakointi

 

Koulutuskeskus Salpauksen ennakointitoiminnan tavoitteena on tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, oivallusten löytäminen, yhteisen ymmärryksen rakentaminen sekä valintojen tekeminen tulevaisuuden tavoitteista. Ennakointitoimintaa kehitetään Salpauksen ennakoinnin viitekehyksen mukaisesti.

Koulutusorganisaation tulee arvioida tulevaisuuden osaamistarpeita, jotta työelämän vaatimuksiin pystytään vastaamaan. Ennakointitietoa hyödynnetään johtamisessa, suunnittelussa ja kehittämisessä erityisesti seuraavissa tehtävissä:
 

- Koulutuspaikkojen kohdentaminen
- Uusien koulutustuotteiden ja tutkintojen kehittäminen
- Opetussuunnitelmatyö
- Oppimisympäristöjen kehittäminen
- Uusien kehittämishankkeiden kohdentaminen
- Oman henkilöstön osaamisen varmistaminen
- Valtakunnallinen ja alueellinen kehittämistyö.

 
Koulutuskeskus Salpaus kuuluu Päijät-Hämeen ennakointiverkostoon. Verkoston tärkein tehtävä on alueen työvoima- ja koulutustarve-ennusteiden tekeminen.
 
Lisätietoja ennakoinnista:
Sari Mikkola, kehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@salpaus.fi
 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx