Tvt:n opetuskäyttö - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Kehittämistoiminta > Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä

Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä  

Koulutuskeskus Salpauksessa on käytössä useita tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön välineitä opettajille ja opiskelijoille. Osa on oppilaitoksen hallinnoimia ja omalla palvelimella, kuten oppimisalusta eLSa moodle ja Salpaus Lamk wiki. Näihin palveluihin kirjaudutaan AD-tunnuksella.

Yhä useammin opetuksessa hyödynnetään oppimisalustan rinnalla myös sosiaalista mediaa kuten blogeja, Facebookia ja Twitteriä. Uusin kaikille avoin palvelu on ePortfolio, jota käytetään opintojen aikana eLSan kautta ja opintojen jälkeen osoitteesta Kyvyt.fi. Aloilla tehtyä tullaan jatkossa esittelemään sekä täällä että alojen omilla sivuilla.
 
Salpauksen opettajille on tarjolla tukea ja ohjausta. Verkko-opetuspalveluihin saa parhaiten yhteyden sähköpostitse verkkoapu[@]salpaus.fi. Helpdesk-tuen lisäksi suunnittelijat antavat vieriohjausta ajanvarauksella. Useimmilla aloilla ja toimipisteissä toimii opettajien lähitukena verkko-opetuksen mentoreita.

Salpaus on mukana monissa kehittämishankkeissa, joissa on kokeiltu uusia välineitä ja toimintatapoja. Uusimpiin voit tutustua seuraavilla verkkosivuilla:

• TutKIVA oppiminen verkossa
• TutKIVA oppiminen verkossa 2
• ToPo: Mobiileilla työssäoppimista ohjaamaan - julkaisu,  
   Mobiileilla työssäoppimista ohjaamaan-sivut ja Mediakortti
• TOM2+1
• Edu3D.fi
• DigiOpit – verraten hyvää

 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx