Kehittämistoiminta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminta

 

Koulutuskeskus Salpauksen perustehtävänä on kouluttaa osaavaa työvoimaa ja edistää alueen kilpailukykyä. Salpauksella on kolme strategista tavoitetta 

 1. Oppimistuloksemme ja -ympäristömme ovat kansainvälistä huippua
 2. Toimintamme vähentää yhteiskunnan eriarvoisuutta
 3. Johtamis- ja työskentelytapamme edistävät uudistumista ja vastuuta tulevaisuudesta

Yksilöllisten, joustavien ja työelämälähtöisten opintopolkujen toteutuminen monipuolisissa oppimisympäristöissä edellyttää laadukasta oppimista ja ohjausta. Opettajan tehtävänä on tukea opiskelijan ja tutkinnon suorittajan ammatillista kasvua, ohjata, kannustaa ja innostaa oppimaan. Lisäksi opettajan tehtävänä on tukea työpaikkaohjaajia työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa.

Koulutuskeskus Salpauksessa tuetaan strategisten tavoitteiden saavuttamista ohjaamalla ja valmentamalla opetus- ja tukihenkilöstöä sekä esimiehiä pedagogisen osaamisen eri alueilla. Salpauksessa työskentelee kehittämiskoordinaattori, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata henkilöstöä mm.

 • esimiesten ja uusien opettajien pedagogisissa työpajoissa
 • vertaismentorointiryhmissä
 • opettajien toimipistekohtaisissa pedapysäkeissä
 • tarjoamalla pedagogista perehdytystä uusille opettajille
 • yksilöllisesti tarpeiden mukaan               

 

 

Pedagogista kehittämistä ja yritysyhteistyötä Salpauksessa -esite

Pedagogista kehittämistä ja yritysyhteistyötä Salpauksessa -esite (pdf)


Pedagogista kehittämistä Salpauksesta -online mindmap
Avautuu parhaiten Chrome- tai Firefox-selaimeen. Zoomaa näkymää vasemmalta +/- ja siirtele hiirellä. Avaa/sulje liittymäkohdista +/-. Nuolista lisätietoihin. Lyhytinkki bit.ly/taitajapeda

Yhteystiedot

 

 • Seija Katajisto, vararehtori, p. 050 589 7083
 • Sari Mikkola, kehittämispäällikkö, p. 044 708 0594
 • Ulla Pantsar, suunnittelija, kansainväliset hankkeet, p. 050 309 3216
 • Sannakaisa Raatikainen, kehittämiskoordinaattori, p. 050 387 1953 
 • Merja Rui, kehittämiskoordinaattori, pedagoginen kehittäminen, p. 050 538 2307
 • Hanna Toijala, suunnittelija, verkko-oppiminen, p. 050 385 5562

 

 

Sähköpostit etunimi.sukunimi@salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx