Hallinto - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Hallinto

Hallinto

Koulutuskeskus Salpaus on perustettu 1.1.2001. Monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitoksen ylläpitäjä on Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä.
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on 11 jäsenkunnan (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä) omistama koulutuskuntayhtymä, jossa on käytössä yhtymäkokousmalli. Toimielimissä toimivat poliittisesti valitut luottamushenkilöt. 
 
Ylintä päätösvaltaa käyttää perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokous, joka kokoontuu pääsääntöisesti 2 kertaa vuodessa päättämään talousarviosta ja tilinpäätöksestä. 
 
Käytännön johtaminen ja päätöksenteko tapahtuu yhtymähallituksessa ja johtavien viranhaltijoiden kautta. Kuntayhtymää johtavat siis yhtymähallitus ja sen alaiset toimitusjohtaja ja rehtori oman vastuualueensa mukaisesti.
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet.
 

Lisäksi kuntayhtymässä on seuraavat toimielimet

  • Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunta, joka vastaa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista ja
  • Koulutuskeskus Salpauksen Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunta (SORA-toimikunta), joka päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta asetuksen määrittelemissä tutkinnoissa, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä

 

Päätöksenteko

 

Luottamustoimielinten pöytäkirjat
·         yhtymäkokous
·         yhtymähallitus

 

 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx