Askel - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Askel

ASKEL - Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen

 

Osallistu webinaareihin ja seminaareihin  - askel menestykseen

 Ota askel menestykseen. Tervetuloa!

 

Tavoitteet 

 1. Lisätä kehittämiskumppanuuksien määrää koulutuksen järjestäjien ja 
     työelämän välillä
2. Edistää hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä osaamisenkehittämisen 
    suunnitelmien laatimista ja lisätä niiden määrää
3. Tehostetaan työelämäkumppanuuksien toimintaa selkiyttämällä prosesseja, 
    jakamalla osaamista ja etsimällä uusia hyviä käytäntöjä verkoston sisällä
4. Lisätä asiakkuudenhallinnan ja tuotteistamisen osaamista
5. Lisätä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä yritysyhteistyössä 

Projekti järjestää v. 2014 valmennusohjelman yhteistyöyrityksille ja ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjille. Valmennusohjelman tavoite on asiakkuuksien hallinnan ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen.

Yhteistyössä mukana

Saimaan ammattiopisto Sampo (projektin koordinaattori)
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Ammattiopisto Lappia
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon ammattiopisto
Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Koulutuskeskus Salpaus

sekä yrityskumppaneita jokaiselta alueelta.

Lisätietoja 

Pekka Jalava, johtamisen ja yrittäjyyden opettaja
Koulutuskeskus Salpaus, Sammonkatu 8, Lahti
pekka.jalava[@]salpaus.fi

 

Rahoitus ja kesto

Askel 1 - projektia rahoittaa Opetushallitus: valtakunnallinen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä.  Kesto 1.8.2013 - 31.12.2014.
Askel 2 - projektia rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus. Kesto 1.8.2014 - 31.12.2015.

Opetushallitus-logo 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx