Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki

Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki

Tavoitteet 

 • Erilaisten sähköisten seuranta-, palaute- ja arviointimekanismien kehittäminen ja niiden hyödyntäminen keskitetyssä kehittämistyössä. Sähköisistä järjestelmistä Supertietovaraston kehittäminen on suurimpia tavoitteitamme.
 • Opiskelijoilta ja työpaikka-ohjaajilta kerättävästä, Inka-järjestelmän palautteesta saatavan tiedon hyödyntäminen 
 • Opiskelijaryhmiä haastatellaan selvittääksemme ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen laatua
 • Opetushenkilöstön osaamisen lisääminen tutor-mallisella ohjauksella, uusien tutkinnonperusteiden mukaisten ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksessa
 • Keskitetyn asiantuntijakoulutuksen toimintamallin jatkaminen ja edelleen kehittäminen kaikilla Koulutuskeskus Salpauksen aloilla
 • Ammattiosaamisen näyttöihin, arviointiin ja opetussuunnitelmiin liittyvän tukimateriaalin päivittäminen
 • Koulutuskeskus Salpauksen ammattiosaamisen toimikunnan toiminnan kehittäminen, erityisesti valvonta- ja ohjaustehtävän vahvistaminen
 • Kokemusten vaihtaminen ja vertaisoppiminen toisten koulutuksen järjestäjien kanssa on yksi keskeisistä tavoitteista. Tämä toteutetaan mm.verkoston työpajapäivissä
 • Toimivan verkostoyhteistyömallin kehittäminen, jonka avulla saamme eri puolilla maatamme kehitetyt hyvät käytänteen hyödynnettäväksemme.

Kesto

13.6.2011 – 31.12.2012
 

Hankkeen verkosto

 • Jyväskylän ammattiopisto
 • Koulutuskeskus Sedu
 • Savon aikuis-ja ammattiopisto

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus ammattiosaamisen toimeenpanon tukemiseen
 

Lisätietoja:

Lehtori Heikki Tuomainen
puh. 050 5382363
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi
 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx