Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous päätti Nastolan ja Orimattilan toimipisteiden lakkauttamisesta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous päätti Nastolan ja Orimattilan toimipisteiden lakkauttamisesta
Uutinen
26.10.2015 15:55

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous päätti Nastolan ja Orimattilan toimipisteiden lakkauttamisesta

​Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous pidettiin Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa maanantaina 26.10. Kokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Päivärinta Kärkölästä.

Hallituksen puheenjohtaja Kari Salmi avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

"On erittäin tärkeää, että saamme pidettyä ja kehitettyä alueellamme koulutusta niin yliopiston, ammattikorkeakoulun kuin ammatillisen koulutuksenkin tasolla. Se on varmasti meidän kaikkien etu. Näin vaikutamme Päijät-Hämeen alueen koulutustasoon ja hyvinvointiin. Olemme tällä hetkellä haasteellisessa tilanteessa ja kilpailuturbulenssissa kaikilla asteilla - ja jopa uhanalaisenakin.

Salpauksessa koulutus on hyvällä tasolla, mutta kilpailemme jatkuvasti hyvistä opiskelijoista ja koulutuksen laatu on entistä tärkeämpää. Meidän on pystyttävä virittämään toimintamme mahdollisimman hyvään iskuun ja erityisen laadukkaaseen yhteistyöhön yritysmaailman ja koko työelämän kanssa. Molemmilla osapuolilla on siinä haasteensa. Yritysmaailman pitää olla vastaanottavaisempi koulutuksen suhteen. Täällä Salpauksessa taas meidän pitää olla aktiivisia ja suunnitella uudistunutta tarpeista lähtevää koulutusta elinkeinoelämän kanssa yhdessä.

Tiukka ja järkevä taloudenhoito on nyt meidän toimintamme elinehto. Julkisen talouden säästöistä tulevat haasteet merkitsevät Salpaukselle lähes 30 prosentin säästötavoitetta.  Aiempien sopeuttamisten lisäksi meidän on tehtävä vielä 12 miljoonan kulujen karsinta vuoteen 2018 mennessä. Kun Salpauksen talous muodostuu pääosin henkilöstö- ja toimitilakuluista, olemme joutuneet ja joudumme edelleenkin kohdistamaan toimenpiteitä juuri näihin kahteen osa-alueeseen. Tärkeää on tästä huolimatta taata opiskelijoillemme laadukas opetus ja asialliset oppimisympäristöt myös tulevaisuudessa."

Kuntayhtymän toiminta ja toiminta- ja taloussuunnitelman oleelliset muutokset

Toimitusjohtaja Martti Tokola ja Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen kertoivat Koulutuskeskus Salpauksen toiminnasta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, uudesta strategiasta ja uudesta brändistä, taloudellisesta perustasta, syksyn yhteistoimintaneuvottelujen tuloksista sekä koulutustarjonta- ja palveluverkkoselvityksestä.

Keskustelua käytiin YT-neuvottelujen vaikutuksesta Salpauksen yhteishenkeen, henkilöstön tukitoimenpiteistä ja kiinteistöjen energiatehokkuudesta, opiskelijoiden hakutilanteesta erityisesti Orimattilan osalta ja Salpauksen mahdollistamista nuorten tukipalveluista ja maahanmuuttajien kielikoulutuksesta.

Eniten keskustelua herätti Orimattilan toimipisteen lakkauttamissuunnitelma. Orimattilan yhtymäkokousedustajat toivat kokoukselle esityksen, ettei Orimattilan toimipistettä lakkautettaisi. Asiasta äänestettiin, ja yhtymäkokous päätti kuitenkin äänin 164,5–30,5 hyväksyä yhtymähallituksen esityksen mukaisesti kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016–2018 ja talousarvion 2016 sisältämät oleelliset muutokset seuraavasti:

  • Lukion ylläpidon ja toiminnan siirtäminen Lahden kaupungille 1.8.2016 lukien
  • Palveluverkkoselvitykseen perustuva Nastolan ja Orimattilan toimipisteiden lakkauttaminen siten, että uusien opiskelijoiden sisäänotto päättyy näissä toimipisteissä vuonna 2016

Lisätietoja

toimitusjohtaja Martti Tokola, puh. 050 526 5917
rehtori Päivi Saarelainen, puh. 050 071 6751

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx