Työssäoppimaan Ranskaan? - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Työssäoppimaan Ranskaan?
Uutinen
La Roche
Iltanäkymä La Roche Sur Yonista
6.4.2017 17:25

Työssäoppimaan Ranskaan?

​Opettaja Anna Forsström on työskennellyt kahden vuoden ajan Salpauksen talotekniikan kansainvälisyysasioiden vastuuopettajana. Alalla ei tätä ennen juurikaan ole ollut kansainvälistä toimintaa.
 
- Aloitin siis alamme kv-toiminnan lähes tyhjästä. Tämän vuoksi otin heti mahdollisuuden vastaan, kun minulle tarjottiin mahdollisuutta lähteä Ranskaan Erasmus+ asiantuntijaliikkuvuuden apurahalla, Forsström kertoo.
 
Kaksi talotekniikan opiskelijaa on ollut ulkomailla Hollannissa työssä oppimassa keväällä 2016 ja viime syksynä ilmoittautui kolme innokasta opiskelijaa lähtemään ulkomaille työssä oppimaan kevään 2017 aikana. Talotekniikan alalla on Salpauksella kaksi yhteistyöoppilaitosta Hollannissa, Zwollessa Deltion College ja Maastrichtissa Leeuwenborg. Haasteena on ollut löytää mahdollinen yhteistyöoppilaitos Ranskasta, jossa olisi alan koulutusta sekä työssäoppimispaikkoja.
 
-  Tiesin, että rakennusalan opettajalla Jari Lahtisella sekä suunnitteluassistenttien opettajalla Jorma Huuhtasella oli ollut yhteistyötä Ranskaan päin muutama vuosi sitten. Laitoin sähköpostia Nantesin lähellä olevaan oppilaitokseen, La Rosa Parksiin, jonka kanssa Salpauksella on aiemmin ollut tiivistä yhteistyötä. Yhteistyö on kuitenkin vuosien varrella hiipunut, Forsström summaa.

La Rosa Parks on Salpauksen tavoin monialainen oppilaitos. Heillä voi opiskella mm. talonrakennusta, sähköasennusta, talotekniikkaa, puu- ja huonekalualaa, kuljetusta ja logistiikkaa sekä terveydenhuoltoa. He ovat viime vuosina kovasti panostaneet englanninkielen opetukseen, jonka myötä opiskelijat sekä opettajat osaavat pääsääntöisesti puhua melko hyvää englantia.
 

Anna Forsström pääsikin opetushommiin talotekniikan sekä puualan opiskelijoiden kanssa. Erityisesti hän tutustui talotekniikan opiskelijoiden projekteihin ja pääsi näkemään erilaisia taloteknisiä ratkaisuja Ranskassa. Hän myös tutustui putkisaneeraustyömaahan, minne Salpauksen talotekniikan opiskelijoiden olisi mahdollista päästä työssäoppimaan.
 

Maailma kansainvälistyy, niin myös ammatit ja ihmiset

- Vierailu La Rosa Parksiin oli todella mukava ja mielenkiintoinen. Sain paljon uusia yhteistyökontakteja sekä järjestettyä talotekniikan opiskelijoille mahdollisuuden työssäoppimiseen La Roche Sur Yonissa. Jo nyt keväällä vuorostaan La Rosa Parkista tulee kaksi opettajaa tutustumaan kahdeksi viikoksi Salpaukseen. La Rosa Parkissa olisi valtavasti kiinnostusta yhteistyöhön useilla aloilla, kuten logistiikka- sekä puualoilla.
 
Anna Forsströmin mielestä paljon puhuttujen elinikäisen oppimisen avaintaitoihin kuuluu ehdottomasti eri kulttuurien tuntemus sekä eritaustaisten ihmisen kanssa toimeen tuleminen. Kun annetaan opiskelijoille mahdollisuus tutustua eri kulttuureihin ja kansainväliseen toimintaympäristöön, poistaa se myös ennakkoluuloja vieraita kulttuureja kohtaan. Toki samalla myös kielitaito paranee.
 
 

LISÄTIETOJA

Anna Forsström
p. 044 708 1526
 
 
Teksti ja kuvat: Anna Forsström
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx