Salpaus-palvelut Oy -tytäryhtiön perustaminen hyväksytettiin yhtymäkokouksessa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Salpaus-palvelut Oy -tytäryhtiön perustaminen hyväksytettiin yhtymäkokouksessa
Uutinen
31.10.2016 15:10

Salpaus-palvelut Oy -tytäryhtiön perustaminen hyväksytettiin yhtymäkokouksessa

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokous pidettiin maanantaina 31.10.2016.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Päivärinta Kärkölästä.

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Virtanen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi. 

- Tällä hetkellä yleistä keskustelua maailmalla hallitsevat kriisit ja raha. Meillä kotimaassa keskustelussa on voimakkaasti ollut esillä myös koulutus. Emme vielä tiedä, koituuko keskustelusta jotain koulutuksen hyväksi, sen aika näyttää, mutta koulutus on joka tapauksessa ollut erittäin paljon esillä. Koulutus on saanut paljon arvostusta, koulutus on keskiössä. Hyvä asia on, että rahan sijaan on puhuttu myös sisällöistä ja toimintatavoista ja siitä, miten koulutusta tulee kehittää. Suuresta koostaan huolimatta Koulutuskeskus Salpaus on erittäin notkea ja nopea toimissaan. Täällä ei ole jääty odottamaan, että myrsky laantuu, vaan tehty asioiden eteen ennakoivasti töitä. Myös tulosennusteesta ja osavuosikatsauksesta voi helposti todeta, että asioihin on puututtu ja olemme hyvällä uudistamisen tiellä. 
 

Koulutuskeskus Salpauksen toiminta sekä toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat

Martti Tokola kertoi Salpauksen organisaatiomuutoksesta, uudesta ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen myyntiin perustettavasta osakeyhtiöstä, taloudellisista lähtökohdista ja talousarviosta.  Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut sopeutuminen ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksiin, jotka kohdistuvat eniten vuoteen 2017. 

Salpauksen toimintatuotot laskevat -18 %, josta koulutuksen tulot ovat yhteensä noin -10 milj. euroa talousarviossa 2017. Opiskelijamäärä vähenee noin tuhannella opiskelijalla ja henkilöstön määrä noin 40 % viidessä vuodessa vuoteen 2018 mennessä. Toimitilaohjelman tavoitteena on, että Salpauksen toimitilat pienenevät 40 prosentilla vuoteen 2021 mennessä. Huolimatta hallituksen säästötavoitteista ja niiden mukaisista sopeuttamistoimenpiteistä lähtökohtana on taata edelleenkin hyvät oppimismahdollisuudet opiskelijoille uudistamalla toimintaa.

Rehtori Päivi Saarelainen esitteli Suomen hallituksen koulutusreformia ja sen toimeenpanoa Salpauksessa. Ammatillisen koulutuksen lait muuttuvat, tutkintojen määrää vähennetään, mutta ammatillisen koulutuksen pitää pysyä yhtä monipuolisena kuin ennenkin. Rehtori esitteli myös Taloustutkimuksen syyskuussa tekemän sidosryhmätutkimuksen tuloksia. Vaikka Salpauksessa on jouduttu tekemään viime vuosina paljon sopeuttamistoimenpiteitä, tutkimuksen tulokset ovat edelleen erittäin hyvät. Tutkimuksen mukaan Salpaus on luotettava, tunnetuin ja vaikuttavin koulutusorganisaatio Päijät-Hämeessä.

Opetusalajohtaja Merja Tirkkonen esitteli yhtymäkokoukselle toimenpiteitä, joilla lisätään opiskelijoiden osallistumista ja yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamista. Vararehtori Seija Katajisto ja opetusalajohtaja Risto Salmela kertoivat uusien oppimisympäristöjen ja -maisemien käyttöönotosta Salpauksessa. Tavoitteena on, että oppiminen on mahdollista läpi vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa opiskelijan kanssa suunnitellussa oppimismaisemassa, jossa yhdistyvät hänen henkilökohtaiset ympäristönsä, työelämän aidot työtilaisuudet sekä Salpauksen tarjoamat muuntojoustavat oppimisympäristöt. Esimerkkinä viimemainituista Risto Salmela esitteli Vipusenkadun kampukselle rakennettavaa uudenlaista oppimisympäristöä, jonka on määrä valmistua vuoteen 2018 mennessä.
 

Yhtymäkokouksen päätöksiä

Yhtymäkokous hyväksyi Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2019 ja talousarvion vuodelle 2017. Kuntalain vaatimuksesta ei-tutkintotavoitteinen aikuiskoulutus on yhtiöitettävä 1.1.2017 alkaen. Yhtymäkokous hyväksyi Salpaus-palvelut Oy -nimisen tytäryhtiön perustamisen. 
 
 

Lisätietoja

toimitusjohtaja Martti Tokola, puh. 050 526 5917
rehtori Päivi Saarelainen, puh. 050 071 6751
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx