Salpauksen opiskelijamäärän vähentämistä kohtuullistettu, mutta määrät silti yhä suuret - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Salpauksen opiskelijamäärän vähentämistä kohtuullistettu, mutta määrät silti yhä suuret
Uutinen
27.3.2013 15:55

Salpauksen opiskelijamäärän vähentämistä kohtuullistettu, mutta määrät silti yhä suuret

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa, että ammatillisen peruskoulutuksen alueellista tarjontaa vähennetään Päijät-Hämeessä vuosina 2013–2016 yhteensä 475 opiskelijalla. OKM:n perusteena on ikäluokkien pieneneminen. 
 
Koulutuskeskus Salpauksen osalta tämä merkitsisi 410 opiskelijapaikan vähenemistä vuoteen 2016 mennessä.  Määrää on hiukan kohtuullistettu OKM:n marraskuussa antamasta ehdotuksesta, joka oli alueelle 635 paikkaa.
 
”Olemme toki tyytyväisiä, että ehdotuksessa määrää on kohtuullistettu Salpauksen osalta, mutta määrä on edelleenkin suuri. Monissa maakunnissa vähennyksiä on korjattu vielä enemmän. Meillä on suuri huoli alueemme nuorista ja heidän koulutusmahdollisuuksistaan. Annoimme syksyllä palautetta erityisesti siitä, että OKM:n laskelmat ikäluokkien pienenemisestä Päijät-Hämeessä olivat suuremmat kuin Tilastokeskuksen vastaavat laskelmat. Lisäksi kannoimme huolta koulutuksen ulkopuolelle jäävien suuresta määrästä Päijät-Hämeessä (348 nuorta syksyllä 2012)”, sanoo Salpauksen kehitysjohtaja Päivi Saarelainen.
 
Tilastojen mukaan syrjäytyneiden 15 - 29 –vuotiaiden nuorten osuus vuonna 2010 oli Päijät-Hämeessä korkein kaikista Suomen maakunnista. Salpaukseen hakeudutaan opiskelemaan paljon myös alueen ulkopuolelta.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ammatillisen peruskoulutuksen vuosien 2014–2016 opiskelijamääristä sekä rakenteellisen kehittämisen toimista kesäkuussa 2013. Sitä ennen koulutuksenjärjestäjillä on huhtikuussa kuulemistilaisuus OKM:ssa.
 
Opiskelijamäärävähennykset yhdistettyinä rahoituksen indeksileikkauksiin vuosille 2013 ja 2014 ovat raskaat Koulutuskeskus Salpaukselle ja koko koulutuskonsernille. Vähennyksiin valmistauduttiin maaliskuussa 2013 päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa. Nyt tehdyt sopeuttamispäätökset ja niiden henkilöstövaikutukset eivät vielä sisällä tulevien vuosien opiskelijamäärien vähenemistä Salpauksessa. Opiskelijapaikkamääräpäätösten tultua koulutusaloja koskevien muutosten suunnittelu aloitetaan elokuussa 2013.
 
Juuri AMKE ry:ltä (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys) saamamme tiedon mukaan koulutuspaikkaleikkausten kohtuullistamisen vastapainona valtio leikkaa ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintoja seuraavasti: vuonna 2014 yksikköhintaa alennetaan 1,5 %. Vuosina 2015 ja 2016 alennus on 4,2 % kumpanakin vuonna. Nämä leikkaukset tehdään vuoden 2013 yksikköhinnasta, eikä indeksitarkistuksia ole odotettavissa.
 

Lisätietoja

kehitysjohtaja Päivi Saarelainen
puh. 0500 716 751
Koulutuskeskus Salpaus
toimitusjohtaja Martti Tokola
puh. 050 526 5917
Päijät-Hämeen koulutuskonserni
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx