Salpauksen kehitys on hyvässä vauhdissa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Salpauksen kehitys on hyvässä vauhdissa
Uutinen
9.5.2017 14:15

Salpauksen kehitys on hyvässä vauhdissa

Koulutuskeskus Salpauksen yhtymäkokous pidettiin maanantaina 8.5.2017 Salpauksen tiloissa, Lahdessa. Kokouksen puheenjohtajana toimi opetusneuvos Hannu Himanen.

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Virtanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Virtanen totesi Koulutuskeskus Salpauksen olevan hyvässä kunnossa. Hänen mukaansa muutoksiin varautuminen ja se, että Salpauksessa on ryhdytty työhön heti, ovat edesauttaneet sitä, että kehitys on hyvässä vauhdissa.

Rehtori Päivi Saarelainen kertoi, että Suomen hallituksen reformin uudistukset tulevat voimaan asteittain niin, että rahoitusta leikataan edelleen vuonna 2017, uudet lait tulevat voimaan 2018 ja tutkintouudistus tapahtuu vuonna 2019. Koulutuspaikkoja on tällä hetkellä 5 178. Tässä luvussa on mukana joulukuussa 2016 saadut 88 uutta lisäkoulutuspaikkaa vuosille 2016 ja 2017.

Lakiuudistus tuo tullessaan sen, että nuorilla ja aikuisilla on yksi, näyttöihin perustuva tapa suorittaa tutkinto. Tutkintouudistus tulee vähentämään tutkintojen määrää merkittävästi eli 350:stä reiluun 160:een. Uudistuksen tavoitteena on, että eri tutkintojen välinen valinnaisuus ja osaamisalueiden yhdistäminen helpottuu ja työelämän tarvitsema osaaminen varmistetaan.

Rehtori Saarelainen toi esille, että Salpauksen toimintakulttuuriin kiinnitettään huomiota ja sen on muututtava ajan hengessä. Opiskelijoiden oma ääni on tärkeää saada kuuluviin ja koulutusalojen ristiin valitseminen on hyvä saada toimimaan sujuvasti. Työelämän tarpeisiin vastaaminen on iso ja tärkeä asia, johon jatkossakin kiinnitetään voimakkaasti huomiota. Yhteisien haasteiden keskeisimpänä ratkaisuna on kaikkien eri tahojen yhteistyö opiskelijan oppimisen ja työllistymisen onnistumiseksi.

Toimitusjohtaja Martti Tokola toi puheenvuorossaan esille, että positiivinen tulos vaikeina aikoina on erinomainen saavutus. Vuoden 2016 loppuun mennessä rahoitusta on leikattu jo -10 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon vuoden 2017 Salpauksen koulutustuottojen leikkaus edelleen yli -10 miljoonalla eurolla, niin on ymmärrettävää, että säästöt ovat olleet välttämättömiä. Mitään ei ole tehty etuajassa ja kehittämistä tarvitaan edelleen.

Työn alla oleva Vipusenkadun teknologiakampus on hyvä esimerkki Salpauksen opiskeluympäristön kehitystyöstä, jolla pyritään lisäämään opetuksen työelämälähtöisyyttä ja kehittämään opiskelijoiden valmiuksia siirtyä työelämään. Keskustakampuksen Pikku-Vesijärven puoleisen pään remontti alkaa kesällä 2018 ammattikorkeakoulun siirtyessä Niemeen. Samalla koko keskustakampuksen tilankäyttöä kehitetään osana hankesuunnitelmaa. Suunnittelussa otetaan huomioon myös Vipusenkadun kampuksen kehittämisen seuraavat vaiheet tavoitteena toimivat ja modernit oppimisympäristöt.

Jäsenkuntien edustajat keskustelivat säästötoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Aktiivisessa keskustelussa esille nousivat opiskelijoiden ja opettajien arki, pedagogiikan muutokset, oppimisympäristöt sekä Salpauksen hyvä asema valtakunnallisestikin katsottuna.

Puheenjohtaja Himanen päätti kokouksen. Hän on ollut kuntayhtymän ja sen edeltäjän toiminnassa mukana vuodesta 1989. Samalla hän osallistui viimeistä kertaa kokoukseen. Hän tiivisti keskustelun ja hyvillä mielin kiitti henkilökohtaisesti aina selkeistä esittelymateriaaleista ja ymmärrettävistä tiedosta sekä siitä, että talous on erinomaisessa kunnossa ja Salpauksen kehitys on hyvässä vauhdissa.

Yhtymäkokouksen päätöksiä

Yhtymäkokous hyväksyi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallintosäännön.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Martti Tokola, puh. 050 526 5917

Rehtori Päivi Saarelainen, puh. 050 071 6751

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx