Oppisopimusopiskelijakin saa tarvittaessa lisätukea - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Oppisopimusopiskelijakin saa tarvittaessa lisätukea
Uutinen
Toiminnanohjaaja Matti Hulkkonen Lahden kaupungin nuorisopalveluista ja Marita Nauha Salpauksesta kehittivät tuetun oppisopimuksen mallin, jossa tärkeää on eri tahojen yhteistyö.
7.9.2016 14:45

Oppisopimusopiskelijakin saa tarvittaessa lisätukea

Oppisopimus vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Vaikka näitä ominaisuuksia löytyisikin, tarvitaan oppisopimuksen suorittamiseen ja opiskeluun joskus erityistä tukea. Tuen tarve huomataan yleensä oppilaitoksessa, ja silloin vaihtoehtoina ovat tuettu oppisopimus sekä oppisopimuksen suorittaminen erityisopiskeluna.

Tuettu oppisopimuskoulutus tarkoittaa sitä, että oppisopimuskoulutettava saa yksilöllistä tukea ohjaavalta opettajalta tai oppisopimuskoulutuksen vastaavalta. Tuki aloitetaan yleensä pilkkomalla oppisopimuskoulutus pienempiin osiin: opiskelijalle tehdään selväksi, mitkä ovat työssä oppimisen tavoitteet, mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa ja millaisia vastuita siihen liittyy. Tukea voi saada tarpeen mukaan työpaikalle, tietopuoliseen koulutukseen tai muihin kuin työhön liittyviin seikkoihin.

– Tuki on aina yksilöllistä, kuunnellaan ihmistä ja hänen mielipiteitään, asiakasvastaava Marita Nauha Salpauksen oppisopimuspalveluista kertoo.

Myös työpaikkakouluttaja saa tarvittaessa lisäperehdytystä.

Tuetun oppisopimuksen malli perustuu Lahden kaupungin nuorisopalveluiden ja Salpauksen yhdessä kehittämään malliin, jossa työpaikkakouluttajan ja oppilaitoksen lisäksi opintojen sujumista tukee myös työhönvalmentaja. Mallissa nuoren polku alkaa työkokeilulla ja jatkuu oppisopimuskoulutukseen.

– Kaikkien tavoitteena on, että nuori saa tutkinnon ja työllistyy, Marita kuvaa yhteistyötä.

Oppisopimusopiskelija voi olla myös erityisopiskelija

Toinen ja säädellympi tuen malli on erityisopiskelu, joka perustuu testein tai muin keinoin tunnistetulle tarpeelle. Oppisopimusopiskelija voi saada lisäopetusta, henkilökohtaista ohjausta tai apuvälineitä, mikäli tutkinnon suorittaminen ei suju ilman erityistä tukea esimerkiksi oppimisvaikeuksien vuoksi.

– Tutkinnon tavoitteet ja arviointikriteerit ovat kaikille samat, joten tukitoimien avulla varmistetaan, että kaikki oppivat tarvittavat taidot, Marita kertoo.

Tukitoimi voi olla esimerkiksi suullinen koe, jos opiskelijalla on lukivaikeuksia.

Tukea tarvitsevien oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, tuen tunnistaminen ja sen muotojen suunnittelu ovat ammatilliseksi erityisopettajaksikin valmistuneelle Maritalle erityisen läheisiä. Neuvoja ja ohjausta saa kuitenkin kaikilta Salpauksen oppisopimuksia hoitavilta.

 

Lisätietoja

Marita Nauha
asiakasvastaava
puh. 044 708 0561

Tuetulla oppisopimuksella lähihoitajaksi

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx