Oppisopimuksen uudet tuulet - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Oppisopimuksen uudet tuulet
Työelämätarina
Anja Rosblom esittelee ennakointipajassa syntyneitä uusia ideoita
22.3.2013 19:50

Oppisopimuksen uudet tuulet

Ammatillisten tutkintojen suorittaminen ei enää välttämättä edellytä kahden tai kolmen vuoden yhtäjaksoista opiskelua oppilaitoksessa, vaan yhä enemmän kehitetään malleja aidossa työelämässä oppimiselle.

Sosiaali- ja terveysalan isot kuntatyönantajat ovat lisänneet oppisopimuskoulutettavien määrää. Aikuisten parissa oppisopimus on ollut luonteva tapa kouluttautua, mutta nyt oppisopimus on tullut mahdollisuudeksi myös peruskoulun päättävälle ja nuorelle aikuiselle. Kiinnostus tulevaisuuden työntekijöitä kohtaan on heräämässä.

Oppisopimuksella voi opiskella koko tutkinnon tai yksittäisen tutkinnon osan. Lyhytaikaiset oppisopimukset ovat lisääntymässä, ja ne soveltuvat hyvin myös yksityisille työnantajille. Työnantaja voi noin vuoden kestävällä oppisopimuksella saada jo perusosaamisen omaavasta opiskelijasta itselleen sitoutuneen työntekijän.

Koulutustarkastaja yhteyshenkilönä

Oppisopimus perustuu työsuhteeseen, ja pääasiallinen vastuu koulutuksesta on työpaikalla. Koulutustarkastaja on mukana solmimassa oppisopimusta työnantajan ja opiskelijan välille. Hän seuraa ja valvoo, että osapuolet toimivat sovitulla tavalla, ja että opiskelija saa riittävästi ohjausta oppiakseen työtehtävien ja tietopuolisen koulutuksen kautta tutkinnon ammattitaitovaatimukset. Koulutustarkastaja myös vastaa siitä, että etuudet ja korvaukset maksetaan sovitusti.

Hyvinvointipalveluissa oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä huolehtii tehokas ”työtrio”. Heidän vastuullaan on 43 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

Vuosien myötä syntyneet suhteet helpottavat yhteistyötä

Koulutustarkastaja Anja Rosblom on toiminut tehtävässä jo yli 12 vuotta.

- Tätä ennen työskentelin terveydenhuollon opettajana ja opinto-ohjaajana. Näistä tehtävistä on ollut suuri hyöty nykyiseen työhöni, koska asiakastyö työnantajien ja opiskelijoiden kanssa edellyttää ohjausosaamista sekä hyvää tutkintojen ja hyvinvointialan organisaatioiden tuntemusta.

- Työvireyttäni on pitänyt yllä se, että en ole voinut jäädä ”rutiinityön” suorittajaksi, vaan jatkuvasti joutunut oppimaan ja - ennen kaikkea - saanut oppia uutta, toteaa Rosblom.

Anja kannustaa oppisopimusasioista kiinnostuneita ottamaan rohkeasti yhteyttä, sillä ratkaisut syntyvät yhteistyössä!

Koulutustarkastaja Anja Rosblom 050 561 9609
Koulutustarkastaja Reijo Nokelainen 050 526 5807
Opintosihteeri Pirjo Niemimäki 044 708 1389
email etunimi.sukunimi@salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx